Vad är en fission?

Inom näringslivet används ordet fission för att beskriva delning av ett aktiebolag. Delningen kan ske antingen helt eller delvis. I praktiken innebär det att ett företags tillgångar och skulder tas över av ett eller flera andra övertagande bolag. Det bör däremot tilläggas att en fission kan göras på olika sätt och innefatta olika villkor.

Mer om fissioner

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hur går en fission till?

Ett företag som bedrivs med bolagsformen aktiebolag kan delas upp i två eller fler delar. Det innebär således att det överlåtande företagets tillgångar och skulder tas över av ett eller flera andra företag. Det eller de övertagande bolagen kan antingen vara befintliga eller nyregistrerade bolag. Aktieägarna i det ursprungliga företaget, det vill säga bolaget som delas upp, ersätts vanligen med pengar eller aktier i det nya bolaget, alternativt en kombination av både och.

En fission kan antingen vara fullständig eller partiell. Om det överlåtande bolaget upplöses kallas det för en fullständig fission. Överlåtes endast delar av företagets tillgångar och skulder kallas det för en partiell fission.    

 

Varför gör man en fission?

Det finns flera potentiella anledningar till att man kan vilja dela upp ett företag i två eller fler delar. En möjlig orsak är att man bedriver flera olika verksamhetsområden inom bolaget och hellre vill driva de i två separata företag. Med andra ord renodla bolaget. Det är inte heller ovanligt att fastighetsföretag genomför en fission för att dela upp sitt fastighetsbestånd, exempelvis ha ett företag som ansvarar för samhällsfastigheter och ett annat som ansvarar för bostäder.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.