Vad är FIFO?

FIFO är en förkortning för first in first out. Det är en lagervärderingsprincip som innebär att produkter som köpts in till lagret först också ska lämna lagret först.

Mer om FIFO

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hur fungerar FIFO-metoden?

När anskaffningsvärdet för ett varulager av liknande varor ska fastställas kan man använda sig av den så kallade FIFO-metoden. FIFO är en förkortning för first in first out och brukar ibland benämnas som först in först ut-principen på svenska. Precis som namnet antyder så innebär denna princip att de produkter och varor som köpts in först också ska lämna lagret först.

 

Varför ska man värdera sitt lager?

I enlighet med svensk lag måste företag inventera och värdera sitt varulager en gång per år. Detta ska ske på räkenskapsårets sista dag. Många företag väljer däremot att göra en inventering oftare än så, då det kan hjälpa bolaget att upptäcka eventuell inkurans eller avvikelser.

 

Vilka andra lagervärderingsprinciper finns det?

Utöver FIFO-metoden finns det även andra lagervärderingsprinciper som LIFO och LVP. Den förstnämnda principen innebär att de lager som köpts in sist ska lämna lagret först, medan LVP innebär att varulagret värderas till det lägsta värdet när anskaffningsvärdet och det faktiska värdet jämförs.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.