Vad menas med fasta kostnader?

Fasta kostnader är en term som är vanligt förekommande inom bokföring och kalkylering. Det som definierar fasta kostnader är att de är konstanta. Med andra ord förändras de inte beroende på faktorer som antal tillverkade enheter eller antal sålda produkter.

Mer om fasta kostnader

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Olika kostnader i ett företag

En kostnad uppkommer i samband med att ett företag förbrukar resurser. Beroende på vilken typ av resurs som förbrukas kan kostnaderna delas in i olika typer. Några av de vanligaste kostnaderna inkluderar:

 • Kalkylmässiga kostnader
 • Bokföringsmässiga kostnader
 • Särkostnader
 • Samkostnader
 • Indirekta kostnader
 • Direkta kostnader
 • Rörliga kostnader
 • Fasta kostnader

Här kommer vi att fokusera på det sistnämnda.

 

Vad definierar fasta kostnader?

Det som definierar fasta kostnader är att de är konstanta. Med andra ord förändras de inte beroende på faktorer som antal tillverkade enheter eller antal sålda produkter.

 

Vad räknas som fasta kostnader?

Exempel på fasta kostnader inkluderar lokalhyra, lön för tillsvidareanställd personal samt ränteutgifter på lån med bunden ränta. Det bör dock tilläggas att man kan dela in fasta kostnader i tre kategorier:

 • Helt fasta kostnader – Precis som namnet antyder är dessa kostnader alltid densamma, även om verksamheten skulle stå helt stilla. Med anledning av detta kan de även benämnas som stilleståndskostnader. Till dessa kostnader hör exempelvis hyreskostnader.

 

  • Driftsbetingade fasta kostnader – Denna typ av kostnader uppkommer när verksamheten är igång, men påverkas inte av faktorer som volymökningar. Exempel på driftsbetingade fasta kostnader är el- och vattenförbrukning.

 

  • Halvfasta kostnader – Kostnader som är halvfasta ökar gradvis och kan påverkas av faktorer som volymökningar. Det är inte ovanligt att maskinkostnader är halvfasta.
peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.