Vad är faktureringsmetoden?

Faktureringsmetoden används vid löpande bokföring och innebär fakturor bokförs vid två tillfällen – när fakturan utfärdas av leverantören eller tas emot av kunden och när fakturan betalas in. Denna metod används huvudsakligen av större företag och gör det möjligt att få en bättre överblick av det ekonomiska måendet och resultatet.

Mer om faktureringsmetoden

För dig som önskar mer djupgående information:

 

När ska man använda sig av faktureringsmetoden?

Företag som har en nettoomsättning som överstiger 3 miljoner kronor måste tillämpa faktureringsmetoden.

 

Hur fungerar faktureringsmetoden?

Det som kännetecknar faktureringsmetoden, eller fakturametoden som den också kan kallas, är att fakturorna bokförs vid två tillfällen. I korta drag fungerar metoden på följande sätt:

1. I samband med att ett företag erhåller en faktura bokför de att de erhållit fakturan och därmed har en skuld till en leverantör, s.k. leverantörsskuld.

2. Företaget betalar sedan fakturan, vilket kan ske långt efter att den mottagits, och bokför sedermera att leverantörsskulden försvinner och är utbetald.

 

Faktureringsmetoden – exempel

Låt säga att du har köpt in varor för 1 000 kronor (inklusive moms) som ska säljas i din butik. Momsen uppgår till 200 kronor. Du har fått en faktura som förfaller om 30 dagar.

Bokföringen enligt faktureringsmetoden görs då på följande sätt:

Konto Debet Kredit
Leverantörsskulder   1 000 kr
Ingående moms 200 kr  
Varuinköp 800 kr  
  1 000 kr 1 000 kr

 

När fakturan betalas bokförs händelsen på följande sätt:

Konto Debet Kredit
Företagskonto   1 000 kr
Leverantörsskulder 1 000 kr  
  1 000 kr 1 000 kr

 

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.