Vad är F-skatt?

Om du bedriver näringsverksamhet kan du skicka in en ansökan för F-skatt hos Skatteverket. Om du blir godkänd för F-skatt innebär det att du själv sköter inbetalningen av dina skatter och avgifter.

Mer om F-skatt

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Kan man bedriva verksamhet utan F-skatt?

Nej, för att få bedriva verksamhet i Sverige krävs det att man innehar en F-skattsedel och betalar företagsskatt.

 

Vem kan bli godkänd för F-skatt?

För att kunna bli godkänd för F-skatt krävs det att du:

  • Bedriver en näringsverksamhet
  • Har för avsikt att bedriva näringsverksamhet framöver
  • Har lämnar in dina deklarationer samt betalat dina skatter och avgifter

Ansökan om F-skatt sker enklast via verksamt.se, vilket är en hemsida där myndigheter som Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samlar information och tjänster för näringsidkare.

 

Vad kostar det att ha F-skatt?

Att ansöka om och bli godkänd för F-skatt är helt kostnadsfritt. När du bedriver en verksamhet är du däremot tvungen att betala in skatt och egenavgifter. Hur mycket dessa uppgår till beror bland annat på hur mycket företaget omsätter och hur många som är anställda.

 

Hur betalar man in F-skatt?

F-skatten ska betalas in till Skatteverket. Alla skatteinbetalningar som sker till Skatteverket måste göras till ett särskilt bankgiro: 5050-1055. Betalningen måste vara bokförd på Skatteverkets konto senast den 12 i månaden, för januari och augusti den 17.

På skatteverket.se finns mer information om inbetalningar till skattekonto.

 

FA-skatt – för de som bedriver verksamhet parallellt med jobbet

Den som är anställd och samtidigt driver en verksamhet på sidan av jobbet, kan ansöka om att bli godkänd för F-skatt med villkor, så kallad FA-skatt. Det innebär att arbetsgivaren drar av och betalar in avgifter på lönen, medan man själv ansvarar för att betala in skatt och egenavgifter för näringsverksamheten.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.