Vad är extern redovisning?

Extern redovisning handlar om att sammanställa information om företagets affärshändelser under en viss period. Precis som namnet antyder riktar sig informationen till externa intressenter. Till dessa hör exempelvis aktieägare, långivare och investerare men även myndigheter som Skatteverket.

Mer om extern redovisning

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vad är syftet med extern redovisning?

I enlighet med bokföringslagen är företag tvungna att bokföra sina affärshändelser löpande. Det innebär att samtliga transaktioner ska registreras med verifikationer i en grund- respektive huvudbok. I slutet av räkenskapsåret ska det även upprättas ett årsbokslut.

Redovisningen delas upp i en intern och extern del. Den externa redovisningen regleras genom lagar och regler med syftet att ge en överskådlig och rättvis bild av ett företags ekonomiska ställning under ett räkenskapsår. Externredovisning ligger även till grund för beskattning och avgifter.

Denna del av redovisningen vänder sig till interna intressenter som aktieägare, långivare, investerare, myndigheter, leverantörer och kunder.

 

Vad innehåller en extern redovisning?

Den externa redovisningen innehåller ett företags bokföring och årsredovisning, vilket inkluderar:

 

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.