Vad menas med emission?

Emission, eller nyemission som det också kan kallas, innebär att ett företag ger ut nya aktier, antingen till befintliga eller nya ägare (alternativt både och). Anledningen till att man gör en nyemission är för att få in mer kapital.

Mer om emissioner

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Varför gör man en nyemission?

Företag som drivs med bolagsformen aktiebolag kan ge ut nya aktier. Den vanligaste orsaken till detta är för att man vill få in mer kapital. Något som i sin tur kan bero på en mängd olika saker. Det kan exempelvis handla om att man vill:

  • Finansiera en expansion
  • Finansiera ett förvärv
  • Slippa låna pengar av en bank eller annan långivare
  • Undvika konkurs
  • Förbättra den finansiella ställningen

 

Hur fungerar en nyemission?

I korta drag fungerar en nyemission på så sätt att bolagets styrelsemedlemmar skriver ett förslag, där de anger skälen till att de vill utföra emissionen samt vilka villkor som ska gälla. Förslaget kan sedan accepteras eller nekas av bolagsstämman eller styrelsen.

Om stämman beslutar att nyemissionen ska genomföras påbörjas teckningsperioden, där intressenter kan anmäla sitt intresse för att teckna aktier. Intressenterna kan, som tidigare nämnts, bestå av befintliga och/eller nya aktieägare.

De intressenter som har anmält sitt intresse tilldelas och betalar sedan för sina aktier. Skulle det vara så att emissionen blir övertecknad, det vill säga att intresset överstiger den faktiska tillgången på aktier, kan en del intressenter bli utan aktier.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.