Vad menas med ekonomisk livslängd?

Ekonomisk livslängd är ett begrepp som är vanligt förekommande när man ska göra en investeringskalkyl. Kortfattat kan man säga att den ekonomiska livslängden är den tid som en investering bedöms vara ekonomiskt lönsam för ett företag.

Mer om ekonomisk livslängd

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Så beräknas den ekonomiska livslängden

I samband med att man ska införskaffa inventarier – exempelvis maskiner, datorer eller annan teknisk utrustning – till ett företag brukar man beräkna dess ekonomiska livslängden. Det vill säga den period som inventarierna förväntas vara ekonomisk lönsam för verksamheten.

När inventarierna inte längre kan användas eller generera intäkter till företaget anses den ekonomiska livslängden vara över. Detta behöver däremot inte betyda att den faktiska livslängden för inventarierna är över.

Låt säga att ett företag införskaffat datorer, vars ekonomiska livslängd uppskattas till 3 år. Det innebär inte att datorerna är obrukbara, men de måste ändå bytas ut för att fortsätta generera intäkter.

 

Ekonomisk livslängd – vanligtvis samma som avskrivningsperioden

I många fall är den ekonomiska livslängden densamma som avskrivningsperioden. Eftersom de flesta företag använder sig av en linjär avskrivning innebär det att anskaffningskostnaden delas upp på samma antal år som den förväntade ekonomiska livslängden, för att sedan skrivas av med samma årliga procent, till dess att värdet är noll.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.