Vad är en e-faktura?

En elektronisk faktura, eller e-faktura som det också kan kallas, är detsamma som en vanlig faktura, med enda skillnaden att den skickas digitalt. Mottagaren kan sedan se och betala fakturan via sin dator eller mobil.

Mer om e-fakturor

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Fördelar med att skicka digitala fakturor

Som företagare har man mycket att vinna på att skicka ut e-fakturor till sina kunder. En av de största fördelarna är att det sparar tid, då man slipper sammanställa, skriva ut och posta fakturorna. Detta leder i sin tur till att kunderna mottar fakturorna snabbare, vilket resulterar i kortare betalningstider och starkare kassaflöde för ditt företag.

Att hantera e-fakturor minskar dessutom administrationen, samtidigt som det underlättar bokföringen. Genom att använda ett digitalt system som Blikk har du exempelvis möjlighet att sammanställa och skicka ut kompletta fakturaunderlag, som sedan överförs till ekonomisystemet, där du har möjlighet att bokföra dem.

 

Fördelar med att ta emot digitala fakturor

Det är inte enbart avsändaren som kan dra nytta av e-fakturor. För mottagaren innebär det en smidigare hantering och arkivering, i och med att man slipper handskas med pappersfakturor. Skulle det vara så att någonting är felaktigt i underlaget går det snabbare för avsändaren att korrigera och skicka ut en ny faktura.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.