Vad är e-bokföring?

Enligt svensk lag är alla företag, oavsett bolagsform, skyldiga att bokföra samtliga affärshändelser. När detta görs i ett molnbaserat mjukvaruprogram brukar det kallas för e-bokföring.

Mer om e-bokföring

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Företag måste registrera sina affärshändelser

I enlighet med bokföringslagen (1999:1078) måste alla näringsverksamheter registrera och redovisa sina affärshändelser. Det innebär således att samtliga aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor är bokföringsskyldiga.

 

En introduktion till bokföring

Bokföring handlar i korta drag om att löpande registrera och redovisa olika händelser som sker i ett företag. Det kan exempelvis handla om inköp, försäljningar och andra saker som påverkar företagets ekonomi.

Händelserna, som i bokföringssammanhang kallas för affärshändelser, ska registreras löpande i en grundbok och huvudbok. I samband med att en affärshändelse bokförs måste det även kompletteras med en så kallad verifikation, vilket i korta drag är ett bevis för att händelsen inträffat. Det kan exempelvis handla om ett kvitto eller en faktura.

 

Bokföring i internetbaserade program

Digitaliseringen har revolutionerat vårt sätt att arbeta. Bokföringsbranschen är inget undantag. Idag har nämligen företag möjlighet att registrera sina affärshändelser i internetbaserade program. När bokföringen sköts på detta sätt brukar det kallas för e-bokföring.

 

Vad skiljer e-bokföring från vanlig bokföring?

Principen är alltid densamma inom bokföring. Den främsta skillnaden mellan e-bokföring och traditionell bokföring är att alla affärshändelser och verifikationer kan registreras digitalt, via ett program som är tillgängligt så länge man har en internetuppkoppling.

 

Fördelar med digital bokföring

En av de främsta fördelarna med e-bokföring är flexibiliteten och tillgängligheten. Att samla in och bokföra underlag är betydligt enklare, vilket medför att administrationen minskar avsevärt. I och med att bokföringen lagras i molnet finns den alltid tillgänglig för behöriga personer. Den molnbaserade lagringen är vanligtvis krypterad och därmed säkrare.

Ytterligare en fördel med molnbaserade program är att det möjliggör samarbete mellan företag och deras redovisningsbyråer. Företag som använder Blikk kan exempelvis bjuda in och samarbeta med sin byrå i en partnerportal, där de bland annat kan exportera kompletta löneunderlag och utläggsrapporter.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.