Vad är dubbel bokföring?

Dubbel bokföring är en bokföringsstandard som innebär att man bokför affärshändelser i två konton – debet och kredit. Summan i de två kontona ska alltid balansera, vilket bland annat medför att man får ett självkontrollerande system som borgar för att pengar inte kan uppstå eller försvinna utan någon anledning. Det är däremot ingen garanti för att fel inte kan uppstå.

Mer om dubbel bokföring

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Dubbel bokföring – historia

Att bokföra affärshändelser i två konton är ingenting nytt. Systemet sägs nämligen härstamma från 1400-talet. Den dubbla bokföringsprincipen förekom bland annat i en bok som gavs ut av den italienska munken Luca Pacioli. Det är också därför som principen ibland kan kallas för italiensk bokföring eller dubbel italiensk bokföring.

 

Måste man använda dubbel bokföring?

Alla som driver en aktiv näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Hur bokföringen ska skötas är fastställt i bokföringslagen (1999:1078). Beroende på företagsform och verksamhetens omfattning, kan olika förhållningssätt tillämpas.

Synonymt för samtliga näringsverksamheter är däremot att bokföringen ska skötas löpande. Den metod som de flesta tillämpar är dubbel bokföring. Det gäller både aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor.

 

Dubbel bokföring – exempel

Som tidigare nämnts är grundprincipen att affärshändelser ska bokföras i två konton – debet och kredit. För att veta hur olika intäkter och kostnader ska registreras måste man ha koll på de olika kontoklasserna:

  • Tillgångar (kontoklass 1) – Ökar i debet och minskar i kredit.
  • Skulder (kontoklass 2) – Minskar i debet och ökar i kredit.
  • Intäkter (kontoklass 3) – Minskar i debet och ökar i kredit.
  • Kostnader (kontoklass 4-7) – Ökar i debet och minskar i kredit.

Om ditt företag säljer en produkt till en kund, som betalar kontant, ska summan som kunden betalat bokföras på tillgångskontot 1910 i debet. Samma summa ska även bokföras på intäktkontot 3001 i kredit.

Debet   Kredit  
Konto Belopp Konto Belopp
1910 995 3001 995

 

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.