Vad menas med direktavkastning?

Direktavkastning är ett nyckeltal som visar avkastningen på en investering. Det används vanligtvis för att beräkna hur hög utdelningen i ett börsnoterat företag är i förhållande till aktiekursen, men kan även användas för att beräkna driftnettot på en fastighet i förhållande till fastighetens förvärvspris.

Mer om direktavkastning

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vad menas med direktavkastning på aktier?

När du köper aktier i ett börsnoterat företag kan du vara berättigad utdelning. Det innebär i korta drag att företaget har gjort en vinst och att styrelsen beslutat om att dela ut en del av vinsten till aktieägarna. Varje aktie ger dig då rätt att erhålla det utdelningsbelopp som bestämts av styrelsen.

 

Hur beräknar man direktavkastningen på en aktie?

För att beräkna vilken direktavkastning en aktie ger dividerar du utdelningen med aktiekursen.

 

Formel

Utdelning ÷ Aktiekurs = Direktavkastning

 

Exempel

Låt säga att du äger aktier i ett företag vars styrelse beslutat om att ge en utdelning om 6 kronor per aktie. Företagets aktiekurs är för närvarande 100 kronor. För att beräkna direktavkastningen gör du på följande sätt:

6 kr ÷ 100 kr = 6 procent direktavkastning

 

Varför är direktavkastningen intressant?

En del investerare tycker att det är fördelaktigt att äga aktier som erbjuder en hög utdelning, då de ger dem nytt kapital som antingen kan tas ut eller återinvesteras i nya aktier.

 

Vad menas med direktavkastning på fastigheter?

Som tidigare nämnts används detta nyckeltal inte enbart för aktier. Det används även för att beräkna driftnettot på en fastighet i förhållande till fastighetens förvärvspris.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.