Vad är debiteringsgrad?

Debiteringsgrad, eller beläggningsgrad som det också kan kallas, är ett nyckeltal som visar debiterad tid i förhållande till totalt antal arbetstimmar. Detta nyckeltal används vanligtvis av konsult- och tjänsteföretag som debiterar sina kunder baserat på deras arbetade tid. Debiteringsgraden anges i procent och kan mätas individuellt, på gruppnivå eller för samtliga anställda på företaget.

Mer om debiteringsgrad

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Ett nyckeltal för konsulter och tjänsteföretag

Den arbetstid som ett företag kan fakturera sina kunder kallas för debiterbar tid. Tid som läggs på administration och andra uppgifter som inte kan faktureras vidare till kund, kallas för interntid. Företag, vars huvudsakliga omsättning kommer från att utföra tjänster, strävar efter att kunna fakturera kunder så mycket tid som möjligt. Och det är här som debiteringsgraden kommer in!

Debiteringsgraden visar ett företags debiterade tid i förhållande till deras totala arbetstid. En hög debiteringsgrad indikerar att de anställda lägger större delen av sin tid på att utföra uppgifter som generar intäkter, vilket i sin tur har en positiv inverkan på företagets resultat.

Skulle debiteringsgraden å andra sidan vara låg är det ett tecken på att mycket tid läggs på interna arbetsuppgifter som inte genererar några intäkter, vilket har en negativ inverkan på resultatet. För att täcka upp för den låga debiteringsgraden kan ett företag vara tvungen att höja sina timpriser.

För konsult- och tjänsteföretag är således debiteringsgrad ett viktigt nyckeltal för att bedöma såväl effektiviteten som lönsamheten.

 

Vad är en rimlig debiteringsgrad?

Vilken debiteringsgrad ett konsult- eller tjänsteföretag bör sträva efter är högst individuellt. Inom vissa branscher kan det vara rimligt att sträva efter en debiteringsgrad om 90%, medan det inom andra branscher kan vara mer aktuellt att eftersträva en debiteringsgrad om 60%.

 

Debiteringsgrad – formel

Debiterad tid ÷ Total arbetstid = Debiteringsgrad

 

Debiteringsgrad – exempel

Debiterad tid = 3 000 timmar

Total arbetstid = 5 000 timmar

Debiteringsgrad = 60% (3 000 ÷ 5 000)


Relaterade ord: Omsättning, Intäkt


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.