Vad är en checkkredit?

Checkkredit, eller kontraktskredit som det också kan kallas, innebär att man löpande kan låna pengar upp till ett visst gränsbelopp. En stor fördel med checkkrediter är att man endast behöver betala ränta på det beloppet man har utnyttjat. Företag med ojämna kassaflöden kan exempelvis använda checkkrediter för att öka sitt rörelsekapital och möta de kortsiktiga behoven.

Mer om checkkrediter

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hur fungerar en checkkredit?

En checkkredit liknar till mångt och mycket ett traditionellt kreditkort. Företag som innehar en checkkredit har möjlighet att använda den när de vill. De kan också välja att inte använda den. Vanligtvis finns det en maxgräns som reglerar hur mycket pengar som kan lånas via krediten.

Ett företag som nyttjar en checkkredit betalar ränta på det förbrukade lånebeloppet. Vilken ränta och övriga lånevillkor som gäller kan variera från fall till fall.

 

Vad krävs för att få en checkkredit?

Checkkrediter ges vanligtvis ut av banker, men även av andra långivare. För att ett företag ska få en kredit kräver långivaren en säkerhet. Vanligtvis krävs en så kallad företagsinteckning, vilket innebär att företagets varulager och kundfordringar används som säkerhet.

De flesta banker och långivare tar även hänsyn till tidigare årsredovisningar, vilket medför att nystartade företag kan ha svårt att få checkkrediter.

 

Vad kostar en checkkredit?

Kostnaden för en checkkredit kan variera mellan olika lån-/kreditgivare. Det är inte ovanligt att räntan på det förbrukade beloppet, krediträntan, ligger på 5–10 procent. En del långivare tillämpar även dispositionsränta och en årlig kreditavgift.

 

Vilka är fördelarna med en checkkredit?

Företag med ojämna kassaflöden kan få problem med likviditeten. Det innebär att de har svårt att betala sina månatliga kostnader. För att öka sitt rörelsekapital och möta de kortsiktiga betalningsbehoven kan ett företag välja att använda en checkkredit istället för att ta ett lån. Fördelen med detta är att företaget endast behöver betala ränta på det förbrukade beloppet, till skillnad från ett traditionellt lån som har en fast räntesats på hela lånebeloppet.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.