Vad är bruttovinst?

Bruttovinst, eller bruttoresultat som det också kan kallas, är ett nyckeltal som visar ett företags resultat före avdrag för kostnader. Till dessa kostnader hör exempelvis avskrivningar, rörelsekostnader, finansnetto och skatter.

Mer om bruttovinst

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Bruttovinst – för företag inom handel och tillverkning

Detta nyckeltal används huvudsakligen av företag vars intäkter kommer från försäljning av fysiska produkter, exempelvis handel- och tillverkningsbolag.

 

Hur beräknar man bruttovinsten?

För att beräkna bruttovinsten dividerar man försäljningsintäkterna med kostnaderna för de sålda varorna. Bruttovinsten anges sedermera i kronor.  

 

Bruttovinst – formel

Försäljningsintäkter – Kostnader för sålda varor = Bruttovinst

 

Bruttovinst – exempel

Försäljningsintäkter = 2 500 000 kr

Kostnader för sålda varor = 900 000 kr

Bruttovinst = 1 600 000 kr

 

Bruttomarginal – ett annat nyckeltal

När man har tagit fram ett företags bruttovinst kan man använda det för att beräkna ett annat nyckeltal – bruttomarginal. Detta nyckeltal anger hur mycket av ett företags omsättning som finns kvar för att täcka kostnader som lön, hyror, marknadsföring och liknande.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.