Vad är bruttomarginal?

Bruttomarginal är ett nyckeltal som visar hur stor andel av ett företags omsättning som är kvar efter att kostnader för verksamheten har dragits bort. Till dessa kostnader hör exempelvis inköp- och tillverkningskostnader. Bruttomarginalen anges alltid i procent. Ju högre bruttomarginal, desto bättre är det för företaget.

Mer om bruttomarginal

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Bruttomarginal – för företag inom handel och tillverkning

Detta nyckeltal används huvudsakligen av företag som säljer fysiska produkter och vill få en överblick av hur mycket av omsättningen som blir kvar efter att de direkta kostnaderna har dragits bort. Även verksamheter inom tillverkningsindustrin kan dra nytta av detta nyckeltal.

 

Hur räknar man ut bruttomarginalen?

För att beräkna bruttomarginalen i procent behöver man först ta reda på hur stor bruttovinsten i kronor är. Bruttovinsten är skillnaden mellan försäljningsintäkterna och kostnaderna för de sålda varorna (i kronor). Genom att dividera bruttovinsten med omsättningen får man sedan reda på vad den procentuella bruttomarginalen är.

 

Bruttomarginal – formel

Bruttoresultat ÷ Omsättning = Bruttomarginal

 

Bruttomarginal – exempel

Försäljningsintäkter = 2 000 000 kr

Kostnader för sålda varor = 500 000 kr

Bruttoresultat = 1 500 000 kr (2 000 000 – 500 000)

1 500 000 kr (bruttoresultat) ÷ 2 000 000 (försäljningsintäkter) = 0,75

Bruttomarginalen = 75%

 

Vad är en bra bruttomarginal?

Det är många näringsidkare som funderar på vad som anses vara en bra bruttomarginal. På denna fråga finns det dessvärre inget generellt svar. Bruttomarginalen kan nämligen variera kraftigt mellan olika branscher. Inom vissa branscher kan en marginal om 12% anses vara bra, medan det inom andra områden krävs en marginal om 40% för att den ska anses vara bra.

 

Varför är bruttomarginalen viktig?

Ett handels- eller tillverkningsföretag har inte enbart kostnader kopplade till deras sålda varor. De har även andra kostnader såsom lön, hyror, marknadsföring och liknande. Ju högre bruttomarginal dessa företag har, desto mer pengar har de kvar för att täcka dessa kostnader. Och det är alltså därför som detta nyckeltal är så pass viktigt för bolag som är verksamma inom handel och tillverkning!

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.