Vad är ett brutet räkenskapsår?

Räkenskapsår är den period som ett företag ska upprätta sin årsredovisning för. Ett räkenskapsår som inte följer det vanliga kalenderåret, 1 januari till den 31 december, kallas för brutet räkenskapsår.

Mer om brutna räkenskapsår

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Företag måste upprätta årsbokslut

I enlighet med den svenska Bokföringslagen (1999:1078) måste samtliga näringsverksamheter bokföra sina affärshändelser och uppföra ett årsbokslut i slutet av räkenskapsåret.

 

De flesta räkenskapsår följer kalenderåret

Ett räkenskapsår avser den tolvmånadersperiod som ett företags räkenskap gäller för. De flesta företag har ett räkenskapsår som följer kalenderåret, det vill säga 1 januari – 31 december.

 

Brutna räkenskapsår följer inte kalenderåret

Företag vars räkenskapsår inte följer kalenderåret har ett så kallat brutet räkenskapsår. Likt traditionella räkenskapsår innefattar brutna räkenskapsår en period om 12 månader. De måste också börja den första dagen i en månad och sluta den sista dagen i en månad.

 

Många företagsformer kan tillämpa brutna räkenskapsår

Näringsverksamheter som bedrivs med företagsformen aktiebolag, ideell och ekonomisk förening eller handelsbolag med endast juridiska ägare kan tillämpa ett brutet räkenskapsår. Även enskilda firmor och kommanditbolag kan ha möjlighet att tillämpa ett brutet räkenskapsår. De måste dock få ett godkännande från Skatteverket.

Aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar samt handelsbolag kan också behöva skicka in en ansökan till Skatteverket om de vill byta till ett brutet räkenskapsår från ett traditionellt räkenskapsår.


Relaterade ord: Aktiebolag, Affärshändelser, Bokslut, Näringsverksamhet, Företagsform, Enskild firma, Handelsbolag, Kommanditbolag, Juridisk person, Räkenskapsår


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.