Vad är ett bokslut?

Alla företag, oavsett bolagsform, måste upprätta ett bokslut vid räkenskapsårets slut. Bokslutet innehåller en sammanställning av företagets löpande bokföring under året. Syftet med bokslutet är att få en bättre uppfattning om hur det har gått för företaget och vilka förutsättningar som finns inför det kommande året.

Mer om bokslut

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Företag är bokföringsskyldiga

Alla som bedriver en näringsverksamhet är bokföringsskyldiga i enlighet med Bokföringslagen (1999:1078). Bokföringslagen omfattar aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar samt enskilda näringsverksamheter. De fysiska eller juridiska personer som bedriver en näringsverksamhet måste löpande dokumentera och redovisa sina affärshändelser. Vid räkenskapsårets slut är de också tvungna att upprätta ett årsbokslut innehållandes en balansräkning och resultaträkning.

 

När görs ett bokslut?

Bokslutet kan göras efter sista dagen i räkenskapsåret. Ett företag vars räkenskapsår slutar 31:a december kan således göra ett bokslut den 1:a januari. Det betyder däremot inte att bokslutet måste vara färdigt den 1:a januari.

 

Hur länge kan man vänta med bokslutet?

Årsredovisningen, som bland annat innehåller ett företags bokslut, ska lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Ett företag vars räkenskapsår slutar 31:a december ska således lämna in sin redovisning senast 31:a juli.

 

Vad ska ett bokslut innehålla?

Reglerna för årsbokslut och årsredovisningar kan variera mellan olika företagsformer samt beroende på verksamhetens omfattning. Som i ringaste utsträckning ska däremot ett bokslut innehålla:

 

  • En balansräkning – Balansräkningen visar ett företags tillgångar, skulder och egna kapital. Balansräkningens två delar – tillgångar (tillgångssidan) respektive skulder och eget kapital (skuldsidan) – bör vara lika stora i samband med bokslutet.

 

  • En resultaträkning – Resultaträkningen utgörs av ett företags intäkter och kostnader och visar vilket resultat företaget har genererat under räkenskapsåret. Resultaträkningen gör det också möjlighet att härleda vilka poster som har påverkat resultatet.

 

  • Tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen – Noter som förtydligar och kompletterar informationen i balansräkningen respektive resultaträkningen

 

Varför görs ett årsbokslut?

Anledningen till att man gör ett bokslut är att bilda sig en uppfattning om ett företags ekonomiska ställning och resultat. Det är även bokslutet som ligger till grund för ett företags beskattning.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.