Vad är ett betalningsföreläggande?

Om någon är skyldig dig pengar och vägrar att betala, kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, som då kan hjälpa dig att driva in skulden.

Mer om betalningsförelägganden

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vad händer vid ett betalningsföreläggande?

Den privatperson eller det företag som har en fordring på någon annan, kan vända sig till Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden. Vid ett första skede skickar Kronofogden ut ett betalningsföreläggande till borgenären, den som är skyldig pengar, vilket enkelt förklarat är en uppmaning om att betala den skuld som har förefallit.

Borgenären har möjlighet att bestrida kravet. Om det anses vara korrekt, alternativt inte bestrids, kan skulden bli fastställd genom ett så kallat utslag. Det innebär att gäldenären kan använda utslaget för utmätning.

 

Borgenären kan få en betalningsanmärkning

Den som inte betalar sina skulder kan få en betalningsanmärkning, vilket bland annat kan leda till att man får det svårare att låna pengar samt köpa varor och tjänster på avbetalning.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.