Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning innebär att en privatperson eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid, vilket blir synligt i kreditupplysningsföretagens register. Den som har fått en betalningsanmärkning kan bland annat få det svårare att låna pengar samt köpa varor och tjänster på avbetalning.

Mer om betalningsanmärkningar

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hur uppstår en betalningsanmärkning?

Den som inte betalar sina skulder, exempelvis en faktura, kan få en betalningsanmärkning. Såväl privatpersoner som företag kan få en anmärkning. Det är däremot ingenting som uppkommer i första hand.

Fordringsägaren, den som har rätt att få betalt av någon, kan vända sig till ett inkassoföretag eller Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden. Inkassoföretagen skickar vanligtvis ut ett inkassokrav till gäldenären, den som är skyldig pengar, på vilken det har tillkommit kostnader i form av inkassoavgifter och eventuell dröjsmålsränta på den initiala fakturan. Kronofogden skickar ut ett liknande krav, men det kallas istället för ett betalningsföreläggande.

Om gäldenären upplever att kravet är felaktigt har han eller hon rätt att bestrida kravet, vilket kan göra att processen drar ut på tiden. Skulle det vara så att kravet är korrekt och att skulden inte regleras, övergår den så småningom till en betalningsanmärkning.

Har det väl uppstått en betalningsanmärkning blir den synlig i kreditupplysningsföretagens register. Den som har fått en betalningsanmärkning kan bland annat få det svårare att låna pengar samt köpa varor och tjänster på avbetalning.

 

När försvinner en betalningsanmärkning?

Den som har fått en betalningsanmärkning måste vanligtvis betala sin skuld och därefter vänta i 3 år för att betalningsanmärkningen ska försvinna.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.