Vad är benchmarking?

Benchmarking, eller prestandamätning och riktmärkning som det också kan kallas, handlar om att jämföra sitt företag med andra likvärdiga företag. Målet med denna typ av jämförelser är att lära och inspireras av andra för att kunna förbättra den egna verksamheten. Beroende på vad man vill uppnå kan det vara aktuellt att tillämpa olika jämförelser – exempelvis konkurrensinriktad eller funktionsinriktad benchmarking.  

Mer om benchmarking

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Olika typer av benchmarking

Det övergripande med benchmarking är att jämföra, lära och inspireras av andra företag. Beroende på vad man vill uppnå kan det vara aktuellt att tillämpa olika jämförelsemetoder. Några av de vanligaste är:

 

Konkurrensinriktad benchmarking

Precis som namnet antyder innebär denna typ av benchmarking att ett företag jämför sitt eget utfall av olika nyckeltal med utfallet hos andra bolag som är verksamma inom samma bransch. Genom att göra denna typ av jämförelser är det möjligt att få värdefulla insikter som kan användas för att vidareutveckla den egna verksamheten. En utmaning är däremot att det kan vara svårt att få tag i relevant jämförelsedata.

 

Funktionsinriktad benchmarking

Denna typ av benchmarking innebär att ett företag jämför specifika eller generiska funktioner, processer eller utfall av nyckeltal med andra bolag som inte är verksamma inom samma bransch. En fördel med denna typ av jämförelser är att man kan hitta nya processer som kan implementeras i den egna verksamheten. Utmaningen är däremot att hitta verksamheter där man kan få detta utbyte.


Relaterade ord: Aktiebolag, Näringsverksamhet, Företagsform, Enskild firma, Handelsbolag, Kommanditbolag


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.