Vad är avveckling?

Inom näringslivet används begreppet avveckling för att beskriva nedläggningen av ett företag. En företagsverksamhet kan avvecklas på olika sätt, exempelvis genom likvidation, försäljning, fusion, överlåtelse eller konkurs.

Mer om avveckling

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Olika sätt att avveckla en verksamhet

En företagsverksamhet kan avvecklas på olika sätt:

  • Likvidation
  • Försäljning
  • Fusion
  • Överlåtelse
  • Konkurs

Vilket alternativ som är aktuellt beror både på företagets förutsättningar och företagsform.

 

Avveckling genom likvidation

Ett aktiebolag kan avvecklas genom en så kallad likvidation. Det innebär att den verksamhet som företaget har bedrivit ska avslutas och att eventuell personal och varulager ska säljas och omvandlas till pengar. Dessa pengar används sedermera för att betala eventuella skulder. Därutöver ska företaget avregistreras som arbetsgivare och moms- respektive F-skattskyldig hos Skatteverket.  

En likvidation kan vara frivillig eller tvingande. Det är Bolagsverket eller en allmän domstol som kan besluta att ett företag ska tvångslikvideras. Om detta sker tillsätts en likvidator som ersätter företagets vd och styrelse. Likvidatorns uppgift är att slutföra avvecklingen av företaget.

 

Avveckling genom försäljning

Att sälja ett aktiebolag är ett alternativ till en frivillig likvidation. En företagsförsäljning kan däremot ske på två olika sätt – genom ett ägarbyte eller via en inkråmsöverlåtelse.

Vid ett ägarbyte köper en fysisk eller juridisk person aktierna i ett företag och driver det vidare med samma organisationsnummer. Vid en inkråmsöverlåtelse köper en fysisk eller juridisk person tillgångarna i ett företag.

 

Avveckling genom fusion

Ett aktiebolag kan även avvecklas genom en så kallad fusion, vilket i korta drag innebär att det slås ihop med ett annat företag.

 

Avveckling genom överlåtelse

Om ett företag överlåtes innebär det att aktierna, det vill säga ägarandelarna, bortskänkes till en fysisk eller juridisk person. Detta är exempelvis vanligt vid generationsskiften i familjeföretag.

 

Avveckling genom konkurs

Ett företag som inte kan betala sina skulder kan försättas i konkurs av en tingsrätt. Om detta sker tillsätts en konkursförvaltare som bland annat ansvarar för att sälja av samtliga tillgångar och betala företagets skulder i den utsträckning det är möjligt.

Om det är ett aktiebolag som försätts i konkurs är ägaren eller ägarna generellt sett inte betalningsansvariga för företagets skulder. Är det däremot en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag som försätts i konkurs, är ägaren eller ägarna personligt betalningsansvariga för skulderna.


Relaterade ord: Aktier, Aktiebolag, Fusion, Företagsform, Juridisk person, Likvidation, Enskild firma, Handelsbolag, Kommanditbolag, Varulager


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.