Vad är en avskrivning?

Avskrivning är en redovisningsmetod som används för att fördela kostnaden för materiella tillgångar över hela dess ekonomiska livslängd. Beroende på vilken tillgång det gäller och vilket K-regelverk företaget följer, kan olika avskrivningsmetoder tillämpas. Några av metoderna inkluderar linjär-, degressiv-, produktionsberoende- och progressiv avskrivning.

Mer om avskrivningar

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Anläggningstillgångar skrivas av

När ett företag inskaffar en materiell anläggningstillgång kan kostnaden fördelas över hela den beräknade livslängden. Det är däremot inte alla tillgångar som kan skrivas av!

Till de materiella tillgångar som kan avskrivas hör exempelvis:

 • Fordon
 • Tillverkningsmaskiner
 • Verktyg
 • Datorer
 • Inventarier

Till de materiella tillgångar som inte kan avskrivas hör exempelvis:

 • Mark
 • Konst

Anledningen till att denna typ av tillgångar inte kan skrivas av är att de inte har någon förväntad ekonomisk livslängd.

 

Varför gör man avskrivningar?

Anledningen till att ett företag köper anläggningstillgångar såsom tillverkningsmaskiner eller verktyg är för att tjäna pengar över tid. Vid större inköp kan däremot ett företags innevarande årsresultat påverkas negativt på grund av att kostnaden är så pass stor. För att slippa denna problematik kan företag välja att göra avskrivningar på anläggningstillgångar, vilket leder till att deras finanser inte belastas lika hårt vid en specifik tidpunkt.

 

Vilka avskrivningsmetoder finns det?

Materiella anläggningstillgångar kan skrivas av på olika sätt beroende på hur de förväntas bli förbrukade. De vanligaste avskrivningsmetoderna inkluderar:

 • Linjär avskrivning
 • Degressiv avskrivning
 • Progressiv avskrivning
 • Produktionsberoende avskrivning

 

Linjär avskrivning

När den linjära avskrivningsmetoden tillämpas innebär det att tillgången skrivs av jämnt, det vill säga med samma belopp, över hela perioden. Ibland kallas denna metod även för avskrivning enligt plan.

 

Degressiv avskrivning

När den degressiva avskrivningsmetoden tillämpas innebär det att tillgången skrivs av mer i början, för att sedan minska successivt under nyttjandeperioden.

 

Progressiv avskrivning

När den progressiva avskrivningsmetoden tillämpas innebär det att tillgången skrivs av mindre i början, för att sedan öka successivt under nyttjandeperioden.

 

Produktionsberoende avskrivning

När den produktionsberoende avskrivningsmetoden tillämpas innebär det att tillgången skrivs av i takt med produktionen. Ibland kallas denna metod även för produktionsbaserad avskrivning.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.