Vad är avkastning?

Avkastning är ett ekonomiskt begrepp som används för att beskriva hur mycket en tillgång eller investering har ökat i värde från en tidpunkt till en annan. Om investeringen har minskat i värde kallas det för negativ avkastning.

Mer om avkastning

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Avkastning – ett lönsamhetsmått

Generellt sett är avkastning ett slags lönsamhetsmått som beskriver hur mycket en tillgång eller en investering har ökat – eller minskat – i värde under en specifik tidsperiod. Avkastningen anges alltid i procent.

 

Exempel på avkastning

Låt säga att du har köpt aktier för 100 000 kronor i ett börsnoterat företag. Ett halvår senare säljer du dessa aktier för 150 000 kronor. Det innebär att din avkastning är 50 procent. Du har även gjort en vinst på 50 000 kronor.

Om värdet på aktierna däremot skulle minska i värde, och du bestämmer dig för att sälja dem för 50 000 kronor efter ett halvår, då har du istället haft en negativ avkastning om 50 procent. Du har även gjort en förlust på 50 000 kronor.

 

Skillnaden mellan avkastning och ränta

Det är många som har svårt att förstå skillnaden mellan avkastning och ränta.

Med avkastning avses det man tjänar – eller förlorar – på en tillgång eller investering.

Med ränta avses vanligtvis den avgift som en låntagare betalar till en långivare för att ta ett lån. För långivaren utgör räntan även avkastningen.

Sätter man däremot in pengar på ett sparkonto, där man erhåller ränta baserat på det insatta kapitalet, utgör räntan även avkastningen.

 

Olika typer av avkastning

Beroende på tillgångsslaget eller investeringen kan man prata om olika typer av avkastningar. Till de vanligaste hör:

  • Avkastning på investering
  • Avkastning på investerat kapital
  • Avkastning på eget kapital
  • Avkastning på totalt kapital

 

Avkastning på investering

Avkastning på investering – eller Return on Investment (ROI) som det kan benämnas på engelska – är ett lönsamhetsmått som används för att bedöma hur framgångsrik eller misslyckad en investering har varit.

Formel för att beräkna avkastning på investering

Nettovinst ÷ Kostnad för investeringen

 

Avkastning på investerat kapital

Avkastning på investerat kapital – eller Return on Invested Capital (ROIC) som det kan benämnas på engelska – är ett lönsamhetsmått som används för att bedöma ett företags förmåga att generera kapital på investeringar.

Formel för att beräkna avkastning på investering

Rörelseresultat efter skatt ÷ Investerat kapital

 

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital – eller Return on Equity (ROE) som det kan benämnas på engelska – är ett lönsamhetsmått som används för att bedöma hur lönsamt ett företag är för dess aktieägare.

Formel för att beräkna avkastning på eget kapital

Resultat ÷ Eget kapital

 

Avkastning på totalt kapital

Avkastning på totalt kapital – eller Return on Assets (ROA) som det kan benämnas på engelska – är ett lönsamhetsmått som används för att bedöma avkastningen på ett företags totala tillgångar.

Formel för att beräkna avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat + Finansiella intäkter ÷ Totalt kapital

 

Avkastning i andra sammanhang

Det är inte enbart inom företags- och finansvärlden som avkastning används. Begreppet används även inom andra branscher som jord- och skogsbruk respektive marknadsföring.

Inom skogsbruket brukar man exempelvis prata om skogs- eller virkesavkastning, vilket syftar till den vinst som blir över när man har sålt virke och betalat för avverkning, skogsvård och övriga utgifter.

Inom marknadsföring brukar man exempelvis prata om Return on Ad Spend (ROAS). Ett slags lönsamhetsmått som anger hur mycket man tjänar på det belopp man spenderar på annonsering.


Relaterade ord: Investering, P/E-tal, Kapital, Tillgång, Vinst


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.