Vad är automatkontering?

Automatkontering är ett begrepp som är vanligt förekommande i bland annat bokföringsprogram. Det innebär att vissa moment i bokföringen automatiseras för att underlätta rutinmässiga och återkommande delar.

Mer om automatkontering

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vad menas med kontering?

Kontering är en del av bokföringen. Det innebär i korta drag att ett företags affärshändelser bokförs. I samband med en kontering angivs vilken typ av händelse som skett, datum för händelsen, vilka konton som ska användas samt debet och kredit för dessa.

 

Automatkontering – vanligt i bokföringsprogram

Syftet med automatkontering är att automatisera rutinmässiga och återkommande delar i bokföringen, för att därigenom spara såväl tid som resurser.

Många av dagens bokföringsprogram har stöd för automatkontering. Begreppet automatkontering syftar däremot inte på någon specifik del av bokföringen, varpå innebörden kan variera mellan olika system.

 

Exempel på automatkonteringar

Automatkonteringar kan exempelvis användas för att:

  • Registrera återkommande leverantörsfakturor
  • Räkna ut och boka upp momsen för ett försäljningskonto
  • Göra momsberäkningar baserat på bruttosumman på fakturor
  • Periodisera fiktiva kostnader och intäkter för framtida bokföringsperioder
  • Beräkna preliminära skatteavdrag
peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.