Vad är ett anbud?

Ett anbud är detsamma som en offert, det vill säga ett affärserbjudande från en part till en annan.

Mer om anbud

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Offert – vanligare inom privat sektor

Inom den privata sektorn använder man generellt sett inte begreppet anbud. Istället brukar man använda den mer alldagliga termen offert.

Som exempel: om en privatperson vänder sig till en hantverkare för att få ett prisförslag på en badrumsrenovering, ber denne vanligtvis om en offert. Likaså använder företagen själva oftast begreppet offert när de ska lämna ett prisförslag till en privatperson.

 

Anbud – vanligare inom offentlig sektor

Inom den offentliga sektorn använder man däremot begreppet anbud istället för offert.

När en myndighet ska köpa varor eller tjänster sker det vanligtvis genom en offentlig upphandling, vilket i korta drag innebär att företag från den privata sektorn får lämna anbud baserat på ett upphandlingsdokument, där myndigheten beskriver vilken typ av vara eller tjänst man behöver och vilka andra villkor som gäller.

De företag som vill lämna ett anbud måste göra detta inom en viss tidsperiod. Denna period brukar kallas för anbudstid. Anbud som inkommer efter sista anbudsdag får inte tas med i upphandlingen.

När anbudstiden har passerat jämför myndigheten de inkomna anbuden och väljer det anbud som överensstämmer bäst med upphandlingsdokumenten.

 

Är anbud bindande?

Ja, anbud är bindande för anbudsgivaren enligt löftesprincipen. Det innebär att den som lämnar ett anbud är skyldig att utföra det som framgår i anbudsunderlaget, förutsatt att mottagaren har besvarat erbjudandet inom angiven tidsfrist.

 

Viktigt att tänka på

Offentliga upphandlingar omfattas av många lagar och regler:


Relaterade ord: Offert


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.