Vad är amortering?

Amortering är kort och gott en avbetalning på en skuld, vanligtvis i form av ett lån. En amortering kan avse hela eller delar av skuld-/lånebeloppet.

Mer om amortering

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Amorteringar – inte bara vid bolån

Med amortering avses en avbetalning på en skuld och kan innefatta hela eller delar av beloppet. De flesta kommer i kontakt med amortering när de tar ett bolån, men faktum är att amorteringar förekommer på samtliga lån.

 

De flesta lån betalas med rak amortering

Rak amortering innebär att man betalar av lånet med en fast summa varje månad. Utöver att amortera betalar man även ränta till långivaren. Det medför att kostnaderna är större i början av lånetiden eftersom räntan är högre ju större skulden är. Denna typ av amorteringsupplägg är idag vanligast förekommande.

 

Annuitet – ett alternativ till rak amortering

Alla lån har däremot inte rak amortering. En del lån betalas med annuitet, vilket innebär att man varje månad betalar ett lika stort belopp som omfattar både amortering och ränta. Det medför att den totala kostnaden blir högre (i jämförelse med rak amortering) eftersom som skulden inte minskar lika snabbt.


Relaterade ord: Borgenär, Gäldenär, Långivare, Skuld, Skuldsättningsgrad


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.