Vad är allokering?

Allokering är ett begrepp som används för att beskriva en omfördelning av resurser. Beroende på sammanhanget kan en allokering innefatta olika saker. Det kan exempelvis handla om en omfördelning av tid, pengar eller personal.

Mer om allokering

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Definitionen av allokering

När det sker en allokering innebär det att någon form av resurser omfördelas.

 

Allokering av kapital

Inom finansrådgivning och andra ekonomiska sammanhang pratar man vanligtvis om allokering av kapital. Såväl privatpersoner som företag kan omfördela sitt kapital, exempelvis från ett tillgångsslag till ett annat, för att få en bättre avkastning.

För privatpersoner kan det exempelvis handla om att allokera kapital från ett räntekonto till en bostad, medan det för företag kan innebära att omfördela kapital från ett varulager till likvida medel.

 

Allokering av aktier

Även inom aktiehandel är det vanligt att man pratar om allokering. I detta sammanhang syftar man vanligtvis på att sälja av aktier i ett eller flera företag och köpa aktier i något eller några andra bolag. Det kan exempelvis ske om:

  • Ett företag som man äger presterar dåligt
  • Om man tycker att en enskild aktie utgör för stor del av portföljen
  • Om man tror sig kunna kapitalisera på makroekonomiska faktorer som kan påverka aktiekursen i ett specifikt bolag eller bransch

 

Allokering av humankapital

Hos företag som tillverkar produkter kan man prata om allokering av humankapital. Det innebär att man omfördelar personal, exempelvis från en produktionslina till en annan, för att därigenom kunna få mer arbetskraft till en produkt med högre efterfrågan.


Relaterade ord: Avkastning, Investering, Kapital, Varulager


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.