Vad är aktiekapital?

Aktiekapitalet utgör det bundna egna kapitalet i ett företag med bolagsformen aktiebolag. I Sverige finns det, enligt rådande regelverk, krav på att alla aktiebolag måste ha ett aktiekapital om minst 25 000 kronor.

Mer om aktiekapital

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Ägare tillskjuter kapital i utbyte mot aktier

När ett aktiebolag ska startas krävs det, enligt rådande regelverk, att det finns ett aktiekapital om minst 25 000 kronor. Detta kapital ges av ägarna till företaget. Aktiekapitalet innefattar vanligtvis kontanter, men kan även bestå av apportegendom såsom varulager, fastigheter, fordon eller maskiner. När ägarna tillskjuter aktiekapital erhåller de aktier i bolaget.

 

Lägsta tillåtna aktiekapital

I privata aktiebolag är det lägsta tillåtna aktiekapitalet 25 000 kronor. Innan 2020 var detta belopp 50 000 kronor.

I publika aktiebolag är det lägsta tillåtna aktiekapitalet 500 000 kronor.

 

Aktiekapital kan även tillskjutas vid ett senare tillfälle

Även om aktiekapital vanligtvis tillskjuts när ett aktiebolag startas, kan det utökas vid ett senare tillfälle, via en så kallad nyemission. Det innebär i korta drag att företaget ger ut nya aktier för att få tillgång till mer kapital.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.