Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag är en bolagsform. Ett aktiebolag kan ägas av en eller flera delägare, så kallade aktieägare. Det som skiljer ett aktiebolag från andra bolagsformer är att företaget utgör en juridisk person, vilket innebär att ägarna normalt sett inte har ett personligt ansvar för bolagets förbindelser.

Mer om aktiebolag

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Det finns olika typer av aktiebolag

Ett aktiebolag är en juridisk person. Det innebär att företaget, i lagens mening, har samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. De som äger bolaget, aktieägarna, är således inte personligt ansvariga för företagets skulder och åtaganden.

Alla aktiebolag är bokföringsskyldiga, vilket innebär att de måste bokföra sina affärshändelser och skicka in en årsredovisnings till Bolagsverket. Dessa företag är också tvungna att ha en så kallad aktiebok, vilket i korta drag är en förteckning över alla som äger aktier i bolaget.

Det finns två olika typer av aktiebolag:

 

Privata aktiebolag

För att starta ett privat aktiebolag krävs det för närvarade ett aktiekapital om minst 25 000 kronor. Innan 2020 krävdes ett kapital om 50 000 kronor. Ett privat aktiebolag måste ha en styrelse bestående av minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. De allra flesta aktiebolag har även en VD, men detta är inget krav. Ett privat aktiebolag kan som mest ha 200 aktieägare.

 

Publika aktiebolag

För att starta ett publikt aktiebolag krävs det för närvarande ett aktiekapital om minst 500 000 kronor. Det som huvudsakligen skiljer ett publikt aktiebolag från ett privat är att deras aktier kan köpas av allmänheten, exempelvis på en börs.

Ett publikt aktiebolag måste ha en styrelse bestående av minst tre styrelseledamöter, en VD och en revisor. Dessa företag kan också ha en vice VD, men det är inget krav. Som publikt aktiebolag finns det också särskilda regler som måste följas.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.