Vad är en aktiebok?

En aktiebok är en förteckning över vilka som äger aktier i ett aktiebolag. Det är företagets styrelse som är ansvariga för att upprätta en aktiebok, som enligt aktiebolagslagen måste finnas i alla företag med denna bolagsform.

Mer om aktieböcker

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Varför är det viktigt att ha en aktiebok?

Det finns många goda anledningar att upprätta en aktiebok. Förutom det mest uppenbara – att det är ett lagkrav – är det viktigt för att hålla koll på vilka som ska rösta under en bolagsstämma. Aktieboken kommer även att vara viktig den dag ett företag eventuellt ska säljas. Utan denna förteckning är det nämligen omöjligt att veta vilka personer som äger aktier i bolaget.

 

Vem är ansvarig för att upprätta och uppdatera en aktiebok?

Det är styrelsen i ett aktiebolag som är ansvarig för att upprätta och uppdatera en aktiebok. Det kan även vara bra att vara medveten om att en aktiebok är en offentlig handling, vilket innebär att den måste kunna visas upp om någon begär att få se den.

 

Vad ska en aktiebok innehålla?

En aktiebok kan vara digital eller fysisk (på papper), men måste innehålla följande uppgifter:

 

  • Aktienummer, presenterade i nummerföljd
  • Namn, personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress för alla aktieägare
  • Införingsdatum
  • Vilket aktieslag varje aktie tillhör, om det finns olika typer av aktier i bolaget
  • Huruvida aktiebrev har utfärdats
  • Om aktien omfattas av förbehåll enligt ABL
peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.