Vad är en aktie?

En aktie är kort och gott en ägarandel i ett företag med bolagsformen aktiebolag. Om du äger aktier i ett bolag är du således delägare, vilket bland annat innebär att du kan rösta på bolagsstämmor och ta del av utdelningar.

Mer om aktier

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hur fungerar aktier?

Enkelt förklarat utgör aktier ägarandelar i ett företag. När du köper en eller flera aktier i företag fungerar dessa som ett bevis på att du äger en del av bolaget i fråga. Alla som köper aktier måste registreras i ett företags aktiebok, vilket fungerar som ett register över samtliga aktieägare.

Genom att vara aktieägare i ett företag kan man bland annat delta och rösta bolagsstämmor samt ta del av eventuella utdelningar. Den främsta anledningen till att man vill äga aktier i ett företag är för att tjäna pengar, vilket dels kan göras genom att sälja aktier till ett dyrare pris än vad man köpte dem för, men även genom att ta del av aktieutdelningar.

 

Det finns olika typer av aktier

När man pratar om aktier är det viktigt att veta att det finns olika typer av aktier:

  • A-aktier
  • B-aktier
  • C-aktier
  • Preferensaktier

De tre förstnämnda kallas för stamaktier. Det är också denna aktietyp som är vanligast förekommande. Denna typ aktier ges ut när ett företags grundas, men kan även ges ut vid ett senare skede, vid en så kallad nyemission. En nyemission innebär i korta drag att ett företag ger ut nya aktier för att få tillgång till mer kapital.

 

Vad är skillnaden mellan A-, B- och C-aktier?

Det är företagen själva som bestämmer rättigheterna för de olika aktietyperna. I de allra flesta fall är det huvudsakligen antalet röster på bolagsstämman som skiljer aktierna åt. A-aktier är vanligtvis berättigade fler röster på en bolagsstämma, medan B- och C-aktier ger färre röster. Om man önskar mer inflytande över ett bolag kan således A-aktier vara att föredra. I övrigt brukar de inte vara någon skillnad mellan aktierna. De brukar exempelvis ge rätt till samma utdelning.

 

Vad skiljer preferensaktier från A-, B- och C-aktier?

Preferensaktier innehar något som kallas för företrädesrätt, vilket innebär att de ger rätt till utdelning före stamaktier. Många gånger har dessutom preferensaktier en förutbestämd fast utdelning, vilket stamaktier saknar.

 

Hur kan man köpa aktier?

För gemene man är det enklast att köpa aktier i ett börsnoterat företag. Dessa bolag är nämligen publika, vilket innebär att vem som helst kan köpa deras aktier och därmed bli delägare. Aktieköp i börsnoterade företag kan bland annat göras genom banker som är inriktade på digital aktiehandel, men även via de flesta traditionella bankerna.

Att köpa aktier i ett privat aktiebolag är betydligt svårare. För gemene man krävs det att man känner eller kommer i kontakt med någon som är delägare i ett företag och vill sälja hela eller delar av sitt aktieinnehav.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.