Vad är A-skatt?

A-skatt är en förkortning för anställningsskatt. En typ av skatt som betalas av anställda och pensionärer. Den som betalar ut lönen – arbetsgivaren eller Pensionsmyndigheten – drar av och betalar in skatten i samband med den månatliga löneutbetalningen.

Mer om A-skatt

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vilka har A-skatt?

Den som är anställd i Sverige ska betala inkomstskatt. En typ av anställningsskatt som vanligtvis benämns som A-skatt. Även pensionärer har vanligtvis A-skatt.

 

Vad är det för skillnad på A-skatt och F-skatt?

Till skillnad från A-skatt, som betalas av anställda och pensionärer, betalas F-skatt av den som bedriver näringsverksamhet. Med andra ord innebär det att den som är företagare är ansvarig för att betala in sina skatter och avgifter till Skatteverket.

Den som är anställd och samtidigt driver en verksamhet på sidan av jobbet ska inneha ett godkännande för F-skatt med villkor, så kallad FA-skatt. Det innebär att arbetsgivaren drar av och betalar in arbetsgivaravgifter på lönen, medan man själv betalar in skatt och egenavgifter för näringsverksamheten.

 

SA-skatt tillämpas vid särskilda tillfällen

Den som innehar en A-skattsedel kan ansöka och bli godkänd för en särskild anställningsskatt, vilken kallas för SA-skatt. Det innebär att arbetsgivaren betalar A-skatt, medan man själv är skyldig att betala in den skatt som eventuellt inte täcks av skatteavdragen.

SA-skatt kan enligt Skatteverket tillämpas om:

  • Delägare i handelsbolag eller kommanditbolag betalar skatt och egenavgifter på sin andel av bolagets vinst via SA-skatt.
  • Näringsidkare eller företag som inte har ansökt om eller kan bli godkända för F‑skattsedel, eller som har fått den återkallad.
  • Personer som ska betala skatt för fastigheter, kapitalinkomster eller annat som inte täcks av de skatteavdrag som arbetsgivare, pensionsutbetalare och kreditinstitut gör.
  • Utländsk arbetsgivare utan fast driftställe är skyldig att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som utförs i Sverige från och med den 1 januari 2021.

Notera att skatteregler kan komma att ändras med tiden. Det gäller därför att alltid kontrollera vilka lagar och regler som gäller i rådande stund.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.