Vad är a conto?

A conto är en delbetalning som vanligtvis sker innan en vara har levererats eller en tjänst har blivit utförd. Med andra ord utgör a conto även en förskottsbetalning. Betalningar med a conto förekommer vanligtvis vid höga betalningsbelopp eller långvariga uppdrag.

Mer om a conto

För dig som önskar mer djupgående information:

 

A conto – stavning

Det råder viss förvirring kring hur man stavar a conto. Ska a:et skrivas i en versal eller gemen? Och ska det finnas något accenttecken mellan bokstaven a och ordet conto?

Vanligtvis använder man den italienska stavningen: a conto. Med andra ord bör alla bokstäver vara skrivna i gemener och utan något accenttecken.

 

A conto är en del-/förskottsbetalning

A conto härstammar från Italien, som på italienska betyder det ”på löpande räkning”. När en vara eller tjänst ska betalas a conto innebär det att en del av totalsumman ska betalas i förskott. A conto-fakturan (eller fakturorna) blir en delbetalning på slutfakturan och den slutgiltiga betalningen sker i samband med att beställaren fått sin vara eller tjänst.

När beställaren mottar sin slutgiltiga faktura ska hela slutsumman för varan eller tjänsten finnas med, och det eller de belopp som fakturerats a conto ska redovisas och bokföras. A conto-fakturan fungerar då som ett underlag på uppdragets slutförande.

 

Vanligt förekommande vid höga belopp eller långvariga uppdrag

A conto-betalningar förekommer vanligtvis vid köp av dyrare varor eller tjänster, samt vid tillfällen där uppdrag sträcker sig över en lång tidsperiod. För den som tillhandahåller varan eller tjänsten kan det nämligen vara betryggande att erhålla en del-/förskottsbetalning istället för att motta hela beloppet i efterhand, då det finns en ökad risk för att mottagaren inte kan eller vill betala.

De företag som tillämpar a conto-fakturering förmedlar oftast detta innan eller i samband med att varan eller tjänsten beställs. Faktureringen sker vanligtvis enligt en förutbestämd betalningsplan, som även denna brukar förmedlas till beställaren.

 

Momsredovisning vid betalning a conto

Moms ingår på a conto-fakturor och ska redovisas samma period som företaget betalar eller får betalt, vilket vanligtvis sker månadsvis.


Relaterade ord: Faktura, Förskottsbetalning, Moms, Momsredovisning


peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.