Case

Vikta Partner

Vikta Partner är en norrlandsbaserad företagsbyrå som hjälper kunder att starta, driva och vidareutveckla sin verksamhet. Med Blikk Byrå har de fått ett komplett byråstöd som underlättar både den interna administrationen och samarbetet med kunderna.

Amando Morino - Vikta Partner - Profilbild

Amando Morino
VD
www.viktapartner.se

”Tidigare var vi tvungna att använda flera olika system för att sköta alla de saker som vi kan göra i Blikk Byrå.”

Elite Accounting

Hej Amando! Berätta lite om Vikta Partner.

Vikta Partner är en företagsbyrå som hjälper kunder med allt från att starta, driva och vidareutveckla sin verksamhet. Vi skapar skräddarsydda lösningar som är anpassade för kundernas individuella förutsättningar och behov, vare sig de är nya företagare eller en etablerad aktör. Genom smarta och digitala lösningar för bokföring, redovisning och företagsstruktur underlättar vi vardagen för våra kunder.

 

Hur arbetade ni innan ni började med Blikk Byrå och vilka utmaningar upplevde ni då?

Tidigare var vi tvungna att använda flera olika system för att sköta alla de saker som vi kan göra i Blikk Byrå. Vi var exempelvis tvungna att använda ett program för tidredovisningen, ett annat för att dela dokument med våra kunder och ett tredje för att göra analyser och rapporter. Något som bidrog till att administrationen blev både krånglig och tidskrävande.

 

Varför valde ni Blikk?

Initialt funderade vi på att utveckla en egen lösning, men när vi kom i kontakt med Blikk kände vi att de kunde erbjuda den helhetslösning som vi önskat. Att vi kunde använda Blikk för att underlätta såväl den interna administrationen som samarbetet med våra kunder passade dessutom vår affärsmodell väldigt bra.

Vikta Partner - Miljöbild

 

Hur använder ni Blikk Byrå i vardagen?

Alla våra medarbetare tidrapporterar i Blikk. De redovisar dels tid som spenderas på kunduppdrag men även interntid och frånvaro. Därefter skapar vi kompletta fakturaunderlag som skickas ut till våra kunder via integrationen med Fortnox. När flera medarbetare är involverade i samma uppdrag används också uppgiftstavlorna för att underlätta samarbetet och få en bättre översikt av vad som behöver göras.

Därutöver använder vi avtalsmodulen för att administrera och skicka ut interna handlingar såsom anställningsavtal för e-signering. Personligen använder jag även rapporterna och analysverktyget för att kunna följa upp nyckeltal som interntid, sjukfrånvaro, tidfördelning respektive resultat i projekt samt göra jämförelser mellan fastpris och timpris på ett effektivt sätt.

Den kostnadsfria partnerportalen i Blikk Byrå fyller även den en viktig funktion i vårt dagliga arbete, då den används för att underlätta samarbetet med våra kunder.

 

Berätta mer om hur ni jobbar med era kunder i partnerportalen.

Partnerportalen är en naturlig del av vårt erbjudande. Alla våra kunder får en egen portal som används för såväl dokumentdelning som kommunikation. Eftersom vi hjälper våra kunder med allt från affärslösningar till bokföring och redovisning har vi ett stort behov av att dela dokument mellan varandra. Med partnerportalen kan vi göra detta på ett snabbt och smidigt sätt. De gånger som avtal eller andra handlingar behöver signeras kan vi enkelt initiera e-signeringar som godkänns via exempelvis BankID. Meddelandefunktionen i partnerportalen används för all typ av kommunikation.

En del av våra kunder har vi dessutom bjudit in till någon av de andra Blikk-editionerna Pro, Business eller Easy. På så sätt kan de själva dra nytta av tidrapporteringen, faktura- och löneunderlag, analysverktyget och alla andra funktioner i Blikk. Samarbetet gör det sedermera möjligt för oss att hjälpa kunderna med bland annat faktureringen och lönekörningen.

 

Vilka är de största vinningarna ni upplevt sedan ni börjat samarbeta med era kunder i partnerportalen?

Vinsterna med partnerportalen är många. Eftersom vi samlat flera viktiga funktioner i ett och samma system underlättas administrationen för både oss och våra kunder, vilket leder till stora tid- och kostnadsbesparingar. Då meddelandefunktionen används för all kommunikation minimeras även kontaktvägarna. Detta leder i sin tur till en bättre spårbarhet och överblick. Har en kund några funderingar kan vi enkelt se vad som bestämts, vad som är gjort och av vem.

Vikta Partner - Miljöbild

 

Hur är responsen från era kunder som använder partnerportalen?

Våra kunder är jättenöjda och tycker precis som vi att det är ett smidigt sätt att samarbeta med varandra. De uppskattar även att ha alla sina avtal, aktieböcker och andra viktiga dokument samlade på ett och samma ställe.

 

Ser ni några fördelar med att kunna erbjuda denna typ av lösningar som en del av ert erbjudande?

I takt med att digitaliseringen tilltar ökar efterfrågan på smarta och digitala lösningar även bland våra kunder. Att kunna erbjuda lösningar som underlättar samarbetet och administrationen ser vi således som en stor fördel.

Upptäck hur Blikk kan skapa tid för ditt företag

Se fler case

claus-thingvall-advise-north

CASE | REDOVISNING & REVISION

Diem Ekonomibyrå

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

claus-thingvall-advise-north

CASE | REDOVISNING & REVISION

Qrev

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

claus-thingvall-advise-north

CASE | REDOVISNING & REVISION

Resultat Redovisning & Revision

”Vi letade efter ett webbaserat tidredovisningssystem som håller måttet. I Blikk kände vi att vi hade hittat just det.”