Case

Stål Engineering

Stål Engineering består av ett 20-tal konsulter som erbjuder ett brett tjänsteutbud för den tillverkande industrin. Med Blikk Pro har de fått ett komplett affärssystem som underlättar projekthanteringen, faktureringen och lönekörningen.

Per Berggren - Stål Engineering

”Blikk är ett prisvärt alternativ för mindre företag som vill arbeta i ett komplett affärssystem och ta del av smarta funktioner som tidigare bara var tillgängliga för större organisationer.”

Stål Engineering - logotyp

Hej Per! Berätta lite om Stål Engineering.

Stål Engineering är ett teknikkonsultbolag som bistår processindustrin med specialistkompetens. Hos oss arbetar allt ifrån tekniska projektledare till mekaniska konstruktörer, rörkonstruktörer, material- och dokumentspecialister samt energikonsulter. Det medför att vi kan erbjuda våra kunder ett brett tjänsteutbud och ta oss an projekt inom pappers-, massa- och stålindustrin samt energisektorn. 

Eftersom våra kunder är verksamma på olika orter sträcker sig våra projekt från norr till söder, om än majoriteten av uppdragen finns i Mellansverige och närregion Gävle. Just nu arbetar vi även med ett fåtal projekt i både USA och Tyskland.

 

Hur arbetade ni innan ni började med Blikk?

Innan vi började med Blikk var vi endast 4 anställda och arbetade huvudsakligen med diverse Excel-filer för att hålla koll på vår tid. Vi insåg däremot snabbt att vi var i behov av ett enhetligt arbetssätt och ett system som samlade upp underlag för fakturering och lön på ett och samma ställe. När vi skötte tidredovisningen i Excel hade nämligen alla anställda sina egna arbetssätt samtidigt som det var svårt att kontrollera vilka uppgifter som var aktuella. Det kunde därför hända att fel belopp och timmar fakturerades.

 

Varför valde ni Blikk?

Jag jämförde många system på marknaden och upplevde att Blikk var bäst lämpat för våra behov. Jag uppskattade även att Blikk var väldigt serviceinriktade och gav intrycket av att vara ett företag på frammarsch. Trots att systemet redan hade många bra funktioner fick jag känslan av att det ständigt skulle utvecklas med nya funktioner som underlättar vår vardag. Något som har visat sig stämma. Att Blikk kunde integreras med vårt ekonomi- och lönesystem, erbjuda en attraktiv prisbild och skalas upp i takt med att vår verksamhet växte bidrog också till att valet föll på Blikk.

 

Hur använder ni Blikk i vardagen?

Blikk är numera en naturlig del av vår vardag. Alla våra konsulter registrerar dagligen den tid som de lagt ner i fastprisprojekt och projekt som debiteras löpande, men även interntid och frånvaro såsom ledighet, sjukdom och VAB. När alla tidrapporter har attesterats sammanställer vi kompletta faktura- och löneunderlag som enkelt skickas över till vårt ekonomi- och lönesystem för vidare behandling.

Personligen uppskattar jag även att Blikk ger oss möjlighet att följa såväl intäkter som kostnader i realtid och därigenom få full koll på projektekonomin. Analys- och rapportverktyget är andra funktioner som är värdefulla ur ett ledningsperspektiv då det ger oss chans att upptäcka avvikelser samt följa upp debiteringsgrader och andra nyckeltal på ett effektivt sätt.

 

Vilka är de största fördelarna med Blikk?

Blikk är ett prisvärt alternativ för mindre företag som vill arbeta i ett komplett affärssystem och ta del av smarta funktioner som tidigare bara var tillgängliga för större organisationer. Flexibiliteten och möjligheten att växa tillsammans med systemet är andra styrkor med Blikk. Behöver man hjälp med något kan man dessutom räkna med support i världsklass.

 

Hur har Blikk gynnat er affär?

Genom att samla flera viktiga funktioner i ett system har vi kunnat standardisera vårt arbetssätt och säkerställa att vi tar fram korrekta faktura- och löneunderlag. Något som i sin tur minskar risken för fel vid fakturering och lönekörning.

Upptäck hur Blikk kan underlätta vardagen för ditt företag

Se fler case

CASE | ÖVRIGA

Kontrollbolaget

”Med Blikk har vi möjlighet att arbeta i ett sömlöst affärsflöde, från försäljning till projekthantering och uppföljning.”

CASE | ÖVRIGA

Integration Design

”En av de största fördelarna med Blikk är att vi samlar flera viktiga funktioner i ett och samma system.”

CASE | ÖVRIGA

Fyrtech

”Vi har framgångsrikt implementerat Blikk hos flera av våra kunder som fått bättre kontroll över personalens tid, resor och utlägg.”