Case

ndit

ndit har lång erfarenhet av att hjälpa små och medelstora företag med smarta IT-lösningar. Med affärssystemet Blikk Pro har de minskat administrationen, ökat debiteringsgraden samt intäkterna.

David Baron - ndit

David Baron
Delägare och konsult
www.ndit.se

”Sedan vi implementerade Blikk har vår administration minskat med uppskattningsvis 3–4 timmar varje vecka.”

Stål Engineering - logotyp

Hej David! Berätta lite om ndit.

ndit är ett IT-konsultbolag med bred kompetens och lång erfarenhet. Vi hjälper huvudsakligen små och medelstora företag med allt från molntjänster till serverparker, nätverk och support. För många av våra kunder fungerar vi som en extern IT-avdelning. Bland våra kunder återfinns även en del större företag som vi bistår med spetskompetens.

 

Vilka utmaningar upplevde ni innan ni började med Blikk?

Vår största utmaning var att konsulttimmar tappades bort. Vi kan arbeta med upp till 10 kunder varje dag och besvara så mycket som 40 telefonsamtal, varav en handfull av dem ska generera debiterbara konsulttimmar. Att hålla koll på vad man gjort under en arbetsdag är därför svårt och resulterade tidigare i att timmar glömdes bort att faktureras.

 

Varför valde ni Blikk?

Genom åren har vi testat flertalet system på marknaden och även utvecklat egna system. Vi upplevde däremot att det alltid var något som saknades. Antingen var systemen begränsade till enstaka funktioner eller så saknades integrationer till vårt ekonomisystem.

Till skillnad från de system vi testat innan hade Blikk ett väldigt sömlöst arbetsflöde från tidrapportering till fakturering och kunde även integreras med vårt ekonomisystem Fortnox.

 

Hur använder ni Blikk i vardagen?

Vi arbetar huvudsakligen med löpande projekt. När vi utför något för en kund registrerar vi tiden samt eventuella resor och artiklar som använts. Därefter sammanställer vi ett komplett fakturaunderlag som förs över till Fortnox för fakturering och bokföring.

De gånger en befintlig kund efterfrågar vår kompetens i ett större engångsprojekt skapar vi en offert via Blikks offertverktyg. Offerten skickas sedan ut till kunden, som har möjlighet att godkänna och signera den via BankID. Därefter skapar vi ett projekt utifrån offerten.

Personligen har jag även stor användning av uppgiftshanteringen i Blikk. Jag lägger in alla mina kommande arbetsuppgifter och får således en god överblick av vad som ska göras. Genom att tidrapportera direkt på uppgifterna kan jag dessutom känna mig trygg med att inga timmar tappas bort.

 

Vilka är de största fördelarna med Blikk?

Det allra bästa med Blikk är möjligheten att arbeta i ett sömlöst affärsflöde som är anpassat efter just våra förutsättningar och behov. Att systemet kan integreras med marknadens vanligaste ekonomi- och lönesystem är även det en stor fördel.

 

Hur har Blikk gynnat er affär?

Sedan vi implementerade Blikk har vår administration minskat med uppskattningsvis 3–4 timmar varje vecka, vilket innebär att vi frigör upp till 16 timmar varje månad. Det är många timmar som istället kan läggas på kunduppdrag.

Numera tappar vi inte heller bort några debiterbara timmar. Efter att ha börjat registrera den debiterbara tiden direkt på arbetsuppgifterna har jag personligen kunnat fakturera en timme mer varje dag. Med andra ord har både vår debiteringsgrad och våra intäkter ökat!

Upptäck hur Blikk kan skapa tid för ditt företag

Se fler case

Beegleton case

CASE | KONSULT, IT & MARKNAD

Beegleton

”Vi uppskattar att Blikk är flexibelt och innehåller många funktioner som hjälper oss att jobba smartare.”

CASE | KONSULT, IT & MARKNAD

Arctic Group

”Innan vi började använda Blikk hade vi många olika system för att klara av det Blikk gör åt oss idag.”

maria-mogensen

CASE | KONSULT, IT & MARKNAD

Rockstore Engineering

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”