Case

LR Revision & Redovisning

Partnerportalen i Blikk är ett sätt för redovisningsbyråer att jobba digitalt och direkt med sina kunder istället för att de ska lämna kvitton och tidrapporter till sin redovisningsbyrå i en skokartong. Vi träffade Andreas Gideonsson vid LR Revision & Redovisning för att prata om deras bransch, digitala lösningar och hur de jobbar med Blikk tillsammans med sina kunder i Blikk´s partnerportal.

Andreas Gideonsson 
Kontorschef 
www.lrnorr.se

”När våra kunder jobbar i Blikk kan vi frigöra tid från att manuellt stansa verifikat och rapporterad tid, till att faktiskt göra någonting som är bättre för oss och för kunden – fokusera mer på rådgivning och hjälpa dem att bli bättre företagare.”

Hej Andreas! Berätta lite om vad LR gör?

Vi är ett redovisning- och revisionsbolag som hjälper små och medelstora företag med sin ekonomi, främst i vårt spridningsområde Piteå och Älvsbyn. Förenklat kan man säga att vi gör bokföring, men vår vilja är att hjälpa företagare att använda rapporter från bokföringen till att dra insikter och utveckla sitt företag.

 

Hur hjälper Blikk er i er verksamhet?

Verktyg som Blikk ger oss nya möjligheter att utveckla samarbetet med, och rådgivningen till våra kunder. Vi får fler och bättra analysmöjligheter då vi på ett enkelt sätt kan plocka ut rapporter och statistik som ligger till grund för vår rådgivning.

 

Vilka är de största fördelarna med Blikk för er som byrå?

Den största fördelen är kvalitetssäkringen av löneunderlag. När våra kunder använder Blikk och deras anställda rapporterar tid och utlägg digitalt vet vi att det blir rätt från början. När man slipper manuell hantering av papper behöver ingen anställd ringa och säga att de fått fel timmar på löneutbetalningen.

När våra kunder jobbar i Blikk kan även vi frigöra tid från att manuellt stansa verifikat och rapporterad tid, till att faktiskt göra någonting som är bättre för oss och för kunden – fokusera mer på rådgivning och hjälpa dem att bli bättre företagare.

 

Hur hjälper Blikk era kunder?

I första hand i uppföljningen av enskilda jobb, det är den stora vinsten. Med Blikk kan våra kunder använda de ekonomiska översikterna som verktyg för att utveckla företaget, här är orderuppföljning jättebra.

De flesta vet att de har pengar på kontot, de ser hur helheten går – men inte de enskilda uppdragen. Företagaren ser exempelvis inte att vissa av deras uppdrag inte skapar någon vinst, och att de kanske skulle ha sagt nej till vissa jobb. Med ett system som ger enkel överblick kan de göra uppföljning av sina arbetsordrar och projekt – vilket i förlängningen också leder till bättre ekonomi. De kan på sätt sätt använda siffrorna till att utveckla sitt företagande.

 

Hur ser du på framtiden för redovisningsbyråer?

Digitaliseringen har LR kommit ganska långt med, vi jobbar bland annat med ett Robotprojekt där vi kommer att kunna programmera roboten till vad den ska göra. Den stora förändringen för branschen är automatiseringen. Vi gör mindre och mindre av klassiska bokföringsjobb och jobbar istället alltmer med att kvalitetssäkra automatiska flöden och mätning av resultat. Siffrorna och datan använder vi sedan som underlag för att rådgiva kunderna och hjälpa dem att fatta rätt beslut.

 

Är pappersfri bokföring möjlig?

Absolut, det mesta är idag inga problem att köra helt pappersfritt, men jag tror att det kommer att dröja några år innan den stora massan är där. E-fakturan är en del på vägen. Med det nya kravet att man numera måste skicka e-faktura till kommuner är det många som kommer att upptäcka att de faktiskt kan skicka e-fakturor, och kanske ser vinsten av det i längden.

Upptäck hur Blikk kan underlätta vardagen för ditt företag