Case

Kontrollbolaget

Kontrollbolaget erbjuder tjänster inom arkitektur, konstruktion och kontrollansvar. Med Blikk Pro har de fått ett komplett affärssystem som underlättar det dagliga arbetet.

claus-thingvall-advise-north

Pernilla Lundin
Delägare och styrelseordförande
www.kontrollbolaget.se

claus-thingvall-advise-north

Linn Walldén
Sälj- och marknadsföring
www.kontrollbolaget.se

”Blikk gör det möjligt att arbeta i ett sömlöst affärsflöde, från första kundkontakt till fakturering.”

Beegleton - logotyp

Hej Pernilla och Linn! Berätta lite om Kontrollbolaget.

Pernilla: Kontrollbolaget erbjuder ett brett tjänsteutbud inom arkitektur, konstruktion och kontrollansvar. Vi hjälper såväl privatpersoner, som företag och myndigheter med hela processen, från gestaltning av idé i ny-, om- eller tillbyggnation till kvalitetssäkringen med kontrollansvar och byggnaden får tas i bruk.

 

Hur arbetade ni innan ni började med Blikk?

Pernilla: När vi startade vår verksamhet 2018 arbetade vi initialt med Excel. Eftersom vi växte i snabb takt blev det fort tidskrävande att administrera alla filer manuellt. Vi bestämde oss därför att det var dags att implementera ett affärssystem.

 

Varför valde ni Blikk?

Linn: Vi jämförde flera system på marknaden och upplevde att Blikk var bäst lämpat för våra behov, samtidigt som det var väldigt enkelt att använda och förstå. Att Blikk kunde integreras med vårt ekonomisystem, Fortnox, var också ett stort plus.

 

Hur gick det att implementera Blikk i verksamheten?

Linn: Större delen av implementationen kunde vi göra på egen hand, med hjälp av guiderna i hjälpcentret. De gånger vi behövde hjälp fick vi bra rådgivning av Blikks konsulter. För att få alla inom organisationen att komma igång med Blikk höll vi internutbildningar öga till öga, och satte ihop egna lathundar.

 

Hur använder ni Blikk i vardagen?

Pernilla: Vi arbetar i ett sömlöst affärsflöde, från försäljning till projekthantering och uppföljning. När vi tar emot förfrågningar från potentiella kunder lägger vi in dem i säljtavlan, där vi kan följa och driva säljprocessen framåt, ända till vunnen affär. Därefter skapar vi ett projekt med tillhörande ekonomi- och tidskalkyler.

Baserat på hur beläggningen ser ut i resursplaneringen fördelar vi projekten till den eller de medarbetare som är tillgängliga. Våra medarbetare kan sedan arbeta med uppgifter och uppgiftstavlor för att få bättre koll på vilka delmoment som projekten innefattar. De redovisar dessutom tid, kvitton och utlägg som används för att ta fram kompletta löne- och fakturaunderlag i slutet av varje månad.

Personligen nyttjar jag analysverktyget och rapporterna för att utvärdera viktiga nyckeltal.

 

Vilka är de största fördelarna med Blikk?

Linn: Vi gillar helheten i Blikk, att vi samlar flera viktiga funktioner i ett användarvänligt system och kan arbeta sömlöst med bland annat tidrapportering, projekt och ekonomisk uppföljning.

 

Hur har Blikk gynnat er affär?

Pernilla: Eftersom våra medarbetare tidrapporterar i större utsträckning tappar vi inte längre bort några fakturerbara timmar. För oss som växer i snabb takt är det också viktigt att kunna göra förändringar i arbetssätt och processer. Tack vare flexibiliteten i Blikk kan vi göra dessa justeringar på ett smidigt sätt, vilket skapar goda förutsättningar för vår fortsatta tillväxt.

 

Hur tar ni nästa steg i Blikk?

Linn: Vi använder redan de flesta modulerna i Blikk. Framgent planerar vi däremot att börja använda offerter, uppgifter, rapporter och analys i ännu större utsträckning.

Upptäck hur Blikk kan underlätta vardagen för ditt företag

Se fler case

CASE | ÖVRIGA

Integration Design

”En av de största fördelarna med Blikk är att vi samlar flera viktiga funktioner i ett och samma system.”

CASE | ÖVRIGA

Fyrtech

”Vi har framgångsrikt implementerat Blikk hos flera av våra kunder som fått bättre kontroll över personalens tid, resor och utlägg.”

CASE | ÖVRIGA

Imply Consulting

”Vi har fått en smidigare tidrapportering och kvittohantering. Våra konsulter sparar mycket tid som annars skulle ha lagts på tidrapportering.”