Case

JDG Revision & Redovisning

JDG Revision är revisionsbyrån som vinner pris på pris för sitt digitala fokus och sätter sin ära i att hjälpa både kunder och branschen att bli mer digitala. När det populära branschverktyget för tidrapportering och projektuppföljning blev för trubbigt föll valet, efter noga övervägande, på Blikk.

Daniel Linsten 
www.jdgrevision.se

”Vi uppskattar att Blikk är mottagliga för feedback och hela tiden utvecklas för att möjliggöra digitaliseringen”

Hej Daniel. Berätta om JDG Revision & Redovisning.

Vi bildades 2006 i Uddevalla och har sedan dess via ett uppköp även hamnat i Kungshamn och alldeles nyligen öppnade vi även kontor i Trollhättan. Vi skiljer oss från många andra revisionsbyråer främst i vårt digitala arbetssätt och prismodell med fasta priser. Vi tror stenhårt på att en modern revisionsbyrå ska vara coachande och rådgivande och i högsta möjliga mån automatisera och effektivisera alla moment för att låta kunden få göra det bästa av sin tid på jobbet.

Daniel Linsten JDG Revision & Redovisning

Vilka problem hade ni innan ni började med Blikk?

Vi använde ett system som var en branschlösning och därför var för mallat och trubbigt för våra behov. Vi behövde teknik som enkelt kunde integreras med både våra egna system och våra kunders. Det var framförallt bristen på enkla sätt att göra uppföljningar på projekt för att utvärdera lönsamheten som vi saknade – att jämföra nedlagda timmar med fakturerat belopp.

Ni utvärderade många alternativ innan valet föll på Blikk, vad avgjorde där?

Det viktigaste var förstås att Blikk löste våra problem med bra funktioner och smidig integration med befintlig teknik. Utöver det så var nog gränssnittet det som lockade allra mest. Allt är logiskt uppbyggt med en meny i vänsterkant och ”träd” som öppnas upp för undermenyer. Tankarna går till Officepaketet. Många andra system har försökt med flikar och annat men det blir snabbt rörigt tycker jag.

Hur använder ni Blikk i vardagen?

Vi använder Blikk dagligen för vår egen tidrapportering och projekthantering och sedan veckovis eller månadsvis för att utvärdera lönsamhet och annat som är kopplat till vår affär. I vårt arbete med kunder så ingår ofta att hjälpa dem med val av teknik och där landar vi ofta i att rekommendera Blikk. För de kunder som har Blikk kan vi jobba tillsammans i samma system och gränssnitt via Partnerportalen.

Berätta mer om hur ni jobbar med kunder i Blikk Partnerportal.

Vi jobbar väldigt integrerat med kunderna och det arbetet blir förstås mycket smidigare och mer effektivt för alla parter när vi får arbeta i samma verktyg. Vi kommer då långt från den klassiska redovisningsbyrån som du skickade en hög med kvitton till en gång i månaden och blir istället en ”one-stop-shop” för finansiella frågor med ofta daglig kontakt. Det blir ett roligare jobb tycker vi.

Berätta om hur ni jobbar med resursplanering.

I vår bransch där vi säljer timmar är det lätt hänt att det blir toppar av hög arbetsbelastning, något som tidigare var den vanligaste anledningen till problem med stress hos oss. Nu fyller våra uppdragsledare i resursbehovet inför varje projekt i Blikk. Sedan har vi två personer som är resursansvariga och ser till att timmarna fördelas jämnt, något som har blivit väldigt enkelt med Blikk. Det lyser rött när någon har för många timmar en viss dag, grönt om personen är fullbelagd och ljusgrönt om det finns kapacitet kvar.

Hur ser framtiden ut för er digitalisering?

Vi fortsätter jobba med att fler, både kunder och inom vår bransch, ska upptäcka styrkan i digitala verktyg. Vi vill fortsätta att integrera oss ännu mer med våra kunder och även till exempel kunna anlita underkonsulter som kan jobba inom samma system som vi själva. Vi uppskattar att Blikk är mottagliga för feedback och hela tiden utvecklas för att möjliggöra digitaliseringen.

Upptäck hur Blikk kan skapa tid för ditt företag

Se fler case

claus-thingvall-advise-north

CASE | REDOVISNING & REVISION

Diem Ekonomibyrå

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

claus-thingvall-advise-north

CASE | REDOVISNING & REVISION

Elite Accounting

”Vi använder Blikk för att tidrapportera och fakturera ut mot kund men också för att analys av rapporterad tid och frånvaro.”

claus-thingvall-advise-north

CASE | REDOVISNING & REVISION

Västerås Revision

”En av de bästa sakerna med Blikk är användarvänligheten, det har varit väldigt få frågor från personalen.”