Case

InduMate Karlstad

InduMate Karlstad AB tacklar traditionell industriservice med en modern attityd. Med Blikk Pro har de fått ett användarvänligt system som gör det enklare att ta fram kompletta löne- och fakturaunderlag.

claus-thingvall-advise-north

Henrik Haltorp
VD / Projektledare
www.indumatekarlstad.se

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

Beegleton - logotyp

Hej Henrik! Berätta lite om InduMate.

InduMate är ett industriserviceföretag med bas i Karlstad. Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud som sträcker sig från maskinunderhåll till flytt och ombyggnationer av varierande utrustning som används inom den svenska basindustrin. Därutöver bemannar vi löpande produktion inom tillverkning och bistår även våra kunder när de har toppar i sin verksamhet och därav behöver ett kort- eller långsiktigt tillskott av personal. De flesta av våra kunder är verksamma inom pappersindustrin och återfinns i Karlstad med omnejd, men vi utför även arbeten på andra orter och i andra länder.

 

Hur arbetade ni innan ni började med Blikk?

Vi använde ett tidrapporteringssystem som skulle avvecklas. I samband med detta blev vi erbjudna att byta till ett likvärdigt system. Vi upplevde däremot att utbildningen som vi fick i det nya systemet var bristfällig, vilket gjorde att vi inte riktigt kom igång på det sättet vi hade önskat.

 

Varför valde ni Blikk?

Vi fick ett bra första intryck av säljaren på Blikk och kunde prova på systemet kostnadsfritt under två veckor. Vår upplevelse av systemet var positiv, det var enkelt att använda samtidigt som det innehöll de funktioner vi efterfrågade.

 

Hur gick det att implementera Blikk i verksamheten?

Det var mycket inställningar som behövde göras initialt, men vi fick bra hjälp av konsulterna på Blikk och kunde även göra vissa moment på egen hand tack vare guiderna i hjälpcentret.

 

Hur använder ni Blikk i vardagen?

Vi är två personer som sitter på kontoret och planerar alla arbeten. När vi får in ett nytt jobb skapar vi ett projekt i Blikk och lägger till de medarbetare som ska utföra arbetet. Alla våra mekaniker som arbetar på plats hos kunderna rapporterar sedan hur mycket tid de har lagt på projekten och redovisar även eventuella utlägg, förbrukningsmaterial och resor som ska faktureras vidare till kund eller ersättas på deras lön. När tid, resor och utlägg har rapporterats sammanställer vi på kontoret färdiga löne- och fakturaunderlag som skickas till vår redovisningsbyrå för vidare hantering.

 

Vilka är de största fördelarna med Blikk?

En av de främsta fördelarna med Blikk är användarvänligheten. Många av våra anställda har en begränsad teknikvana, men även dem klarar av att tidrapportera och redovisa utlägg och resor via mobilappen. De gånger det har uppstått frågor har vi fått snabb och proffsig hjälp av supporten.

 

Hur har Blikk gynnat er affär?

Eftersom administrationen minskas frigör vi tid som kan läggas på mer värdeskapande uppgifter. Då vi snabbt och smidigt kan sammanställa kompletta fakturaunderlag har vi möjlighet att skicka ut en faktura dagen efter ett projekt är klart, förutsatt att alla leverantörsfakturor har inkommit, vilket resulterar i kortare betalningstider och bättre kassaflöde.

 

Några tips till andra företag som funderar på att börja med Blikk?

Avsätt tid för att implementera systemet och nyttja den hjälp som finns att tillgå. Blikk erbjuder både uppstartshjälp och informativa guider som underlättar implementationen. Det kan till en början kännas överväldigande, men i slutändan blir det bra!

Upptäck hur Blikk kan skapa tid för ditt företag

Se fler case

CASE | BYGG, HANTVERK & SERVICE

Structor

”Blikk är viktigt för vår lönsamhet. Vi tappar inte längre bort några fakturerbara timmar och kan enkelt följa och utvärdera våra uppdrag så att vi tar rätt betalt för dem.”

CASE | BYGG, HANTVERK & SERVICE

Mineteam

”Vi har sparat mycket administrationstid med Blikk. Förut behövde våra anställdas tider sammanställas manuellt från en tidrapport till en faktura, nu görs det automatiskt.”

CASE | BYGG, HANTVERK & SERVICE

Fjärrtek

”Blikk har gjort att vi har fått mycket större kontroll över våra arbeten. Arbetad tid kommer in dagligen, leverantörsfakturorna hamnar rätt, och projekten är enkla att följa upp.”