Case

Imply Consulting

I centrala Stockholm ligger managementföretaget Imply Consulting. Vi pratade med företagets VD Max Sandberg som är Blikk-användare sedan några år tillbaka.

Max Sandberg 
VD 
www.imply.se

”Vi har fått en smidigare hantering av både tidrapportering och kvittohantering. Vi sparar mycket tid som våra konsulter annars skulle ha lagt på tidrapportering i olika uppdrag.”

Hej Max, berätta lite mer om vad ni gör?

Imply Consulting föddes ur ett vakuum på marknaden – det mellan riskkapitalbolag och managementkonsulter. Genom att kombinera styrkorna från de både kan vi vara en helhetspartner som investerar såväl kapital som operativt stöd, hela vägen från punkt A till B. Vi utvecklar tjänsteintensiva, ägarledda bolag med en uttalad vilja att skapa tillväxt, och stödjer processen från nulägesanalys och tillväxtstrategi till implementering och uppföljning. Vi utgör ett långsiktigt strategiskt stöd för ägare och ledning och hjälper våra kunder att ta nästa steg på tillväxtresan.

 

Vad var det som gjorde att ni valde Blikk?

Det var framför allt enkelheten och smidigheten att använda systemet. Men också bra support från Blikk och ”kom igång”-hjälp som är guld värt. Blikk ser till helheten och täcker upp de flesta behov som ett bolag har, avsett komplexitet.

 

Vilka problem hade ni innan ni körde igång med Blikk?

Tidigare hade vi manuella lösningar för tidrapportering som var tidsödande att fylla i. Ibland blev summeringarna fel och dokumenten blandades ihop när de sparades. Innan vi började använda Blikk för kvittohantering så hade vi även en manuell lösning för det.

 

Hur har Blikk har hjälpt er att effektivisera administrationen?

Vi har fått en smidigare hantering av både tidrapportering och kvittohantering. Vi sparar mycket tid som våra konsulter annars skulle ha lagt på tidrapportering i olika uppdrag. Enkelheten att ta ut månadsrapporter sparar oss flera värdefulla timmar varje månad som vi kan lägga på våra kunder istället.

Den digitala kvittohanteringen underlättar och sparar oss också tid, samt att attestflödet internt fungerar fläckfritt för både partners och anställda.

 

Hur mycket tid har ni sparat?

Vi har halverat vår administrationstid, framförallt med hjälp av den digitala tidrapporteringen och kvittohanteringen. Förut kunde jag sitta 4-5 timmar varje månad bara med att sammanställa alla underlag, men med Blikk har den tiden minskat avsevärt.

Upptäck hur Blikk kan skapa tid för ditt företag

Se fler case

CASE | ÖVRIGA

Fyrtech

”Vi har implementerat Blikk hos flera av våra kunder där systemet hjälpt företagen att få koll på personalens tid, resor och utlägg.”

mero-rekrytering

CASE | ÖVRIGA

Mero Rekrytering

”Jag tycker att det är viktigt att de digitala lösningar som vi använder är moderna och lättanvända för konsulterna…”

CASE | ÖVRIGA

Invencon

”Det arbetet som innan Blikk tog ett par arbetsdagar klarar jag nu av på en dryg eftermiddag.”