Case

Fyrtech

Med sin bakgrund i redovisningsbranschen hjälper Fyrtech både små och stora företag att effektivisera, automatisera och digitalisera sina processer. Erik Ekblad berättar mer om hur de hjälper sina kunder att ta steget in i en modernare administration.

Erik Ekblad
Fyrtech 
www.fyrtech.se

”Vi har framgångsrikt implementerat Blikk hos flera av våra kunder där programvaran hjälpt företagen att få kontroll över personalens tid, resor, utlägg och kunder”

Hej Erik! Berätta lite mer om Fyrtech och vad ni gör?

Fyrtech hjälper företag att projektleda digital förändring. Vi kartlägger företagens behov, implementerar lämpliga programvaror samt utbildar företag och deras medarbetare i nya digitala arbetssätt.

 

Vilken del har Blikk i att underlätta era kunders vardag?

Vi har framgångsrikt implementerat Blikk hos flera av våra kunder där programvaran hjälpt företagen att få kontroll över personalens tid, resor, utlägg och kunder. Många kommer från programvaror som inte har samma helhet när det gäller samarbetet med ekonomibyrån, koppling till ekonomisystem och anpassningsbarhet till kundernas specifika behov. I vissa fall kommer kunden från en manuell, analog miljö där tidslappar och kvitton landat på flera skrivbord innan underlaget är slutbehandlat. Andra kommer från en digital miljö som kan ha fungerat bra men som inte är kompatibel med företagets nya ekonomisystem eller nya specifika behov. Med Blikk har vi möjlighet att anpassa upplägget på ett sätt som gör att kunden får ett system som känns rätt för dem, det ger oss också möjlighet att effektivisera redovisningsbyråns hantering när det kommer till lönefiler, utlägg och fakturering.

 

Vilka tycker ni är de största fördelarna med Blikk för slutkund och ekonomibyråer?

Det vi uppskattar mest är att Blikk har plockat upp samtliga delar som behövs för att kunna skapa ett fullständigt löneunderlag. I många andra system måste löneunderlag hämtas från flera system för att vara fullständig. T ex ett system för tidrapportering, närvaro och frånvaro och ett annat system för utlägg och resor. I flera fall har detta inneburit att övergången till Blikk resulterat i att två system blivit ett. För oss som lägger stor vikt vid att hänsyn tas till den totala administrationsbördan så gillar vi också fokuset och den tydliga avgränsningen mellan redovisningsbyrå och företagare. Redovisningsbyrån kan även logga in till sin kostnadsfria partnerportal och hantera alla sina Blikk-kunders löneunderlag samt bokföring av utlägg. Det gör det tydligt att redovisningsbyrån inte ska agera systemexpert och kan fokusera på att göra det som de är anlitade för.

 

Vad tycker ni att man ska tänka på när man väljer system för t ex tidredovisning?

Många företag går ofta in i ett system med tanken att deras behov inte är särskilt specifika och att standardlösningar skulle räcka långt. Våran erfarenhet säger något annat. Det finns nästan alltid tydliga delar i ett företags hantering av tid och fakturering som gör att anpassningar behöver göras både vad gäller kategorisering av kunder och uppdrag men också när det gäller fakturering och fakturadesign. Med Blikk har vi kunnat tillfredsställa tillräckligt många punkter i kravlistorna för att få det slutgiltiga valet att landa i Blikks tidredovisning.

Vi skulle även vilja passa på att lyfta något av det viktigaste som finns för en programleverantör och det är hjälpsamheten och det genuina intresset för att skapa en bra upplevelse för kunden. När vi kontaktar Blikk för att lyfta våra kunders utmaningar möts vi av ett tydligt gehör och lösningsfokus hos Blikks medarbetare. Det gör att vi levererar bättre lösningar till kunden och kan tillsammans göra Sveriges företagare mer effektiva och digitala.

Upptäck hur Blikk kan underlätta vardagen för ditt företag

Se fler case

CASE | ÖVRIGA

Invencon

”Det arbetet som innan Blikk tog ett par arbetsdagar klarar jag nu av på en dryg eftermiddag.”

CASE | ÖVRIGA

LinSon

”Sen vi började använda Blikk upplever jag att vi fakturerar mer eftersom vi fått bättre koll på kostnadsdrivare.”

CASE | ÖVRIGA

Imply Consulting

”Sedan implementeringen av Blikk har vi fått en smidigare hantering av både tidrapportering och kvittohantering.”