Case

Bygg, hantverk och service

Här kan du läsa mer om hur några av våra kunder inom bygg-, hantverks- och servicebranschen använder Blikk för att underlätta vardagen och effektivisera sin verksamhet.

Upptäck case inom fler branscher:

CASE | BYGG, HANTVERK & SERVICE

InduMate Karlstad

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

CASE | BYGG, HANTVERK & SERVICE

Structor

”Blikk är viktigt för vår lönsamhet. Vi tappar inte längre bort några fakturerbara timmar och kan enkelt följa och utvärdera våra uppdrag så att vi tar rätt betalt för dem.”

CASE | BYGG, HANTVERK & SERVICE

Mineteam

”Vi har sparat mycket administrationstid med Blikk. Förut behövde våra anställdas tider sammanställas manuellt från en tidrapport till en faktura, nu görs det automatiskt.”

CASE | BYGG, HANTVERK & SERVICE

Fjärrtek

”Blikk har gjort att vi har fått mycket större kontroll över våra arbeten. Arbetad tid kommer in dagligen, leverantörsfakturorna hamnar rätt, och projekten är enkla att följa upp.”