5 tips för att skapa balans mellan arbete och fritid

Att hitta en bra balans mellan arbete och fritid är inte enbart viktigt för att upprätthålla en god hälsa. Det kan även hjälpa dig att prestera bättre på jobbet. Men hur gör man egentligen för att skapa rätt balans i livet? Här delar vi med oss av praktiska tips som hjälper dig att uppnå work-life balance!

 

Obalans – ett utbrett problem

Allt fler svenskar upplever att de har svårt att förena arbete med familj och fritid. En undersökning som genomförts av SCB visar att 25 procent av de som arbetar heltid upplever en obalans mellan arbete och fritid. Bland de som har barn är siffran ännu större.

 

Vikten av work-life balance

Att hitta en bra balans mellan arbete och fritid är viktigt av flera anledningar:

 

Ökat välbefinnande

Genom att hitta en sund balans mellan ditt arbets- och privatliv kan du upprätthålla en god fysisk och mental hälsa samt öka ditt välbefinnande. Balansen ger dig chans att koppla av och ägna mer tid åt familj, fritidsaktiviteter och annat som du värdesätter i livet, vilket i sin tur kan minska både stress och sömnproblem.

 

Förbättrad produktivitet

Det är inte enbart ditt privatliv som berikas av en hälsosam livsbalans. När du är utvilad och trivs med din vardag får du mer energi och större motivation, vilket i sin tur kan bidra till ökad produktivitet på jobbet.

 

Förbättrad kreativitet

Många innovationer och kreativa lösningar uppstår när man inte aktivt tänker på arbetsrelaterade problem. Genom att koppla bort jobbet och ägna tid åt familj och andra fritidsaktiviteter, kan således kreativiteten öka och påverka ditt arbete på ett positivt sätt.

 

5 tips för att skapa balans i livet

Här delar vi med oss av en handfull tips som hjälper dig att skapa balans mellan jobbet och fritiden:

 

Sätt tydliga gränser

En av de viktigaste faktorerna för att uppnå work-life balance är att sätta tydliga gränser mellan arbetstid och fritid. Med andra ord bör du lämna jobbet på jobbet och undvika att arbeta på kvällar och helger. Vet du med dig att du har lätt för att exempelvis läsa och besvara jobbmejl på kvällarna kan det vara en god idé att stänga av mejlnotiser på mobilen. Likaså bör du se till att lämna din dator på arbetsplatsen om du brukar göra bort enklare arbetsuppgifter på fritiden.

 

Planera och prioritera

En god planering kan hjälpa dig att effektivisera såväl arbetsliv som privatliv. Använd tidsplaner, att-göra-listor och prioriteringsmatriser för att planera din tid på ett effektivt sätt. På jobbet kan du med fördel använda dig av Blikks digitala uppgiftstavlor för att få en fullständig överblick av dina uppgifter:

Uppgiftstavlor som bygger på Kanban-metoden

 

Delegera uppgifter

Om du har möjlighet, delegera arbetsuppgifter till dina kollegor. Detta kan minska arbetsbördan och skapa tid för viktigare uppgifter. Spana gärna in vår artikel där vi berättar mer om hur du lyckas med konsten att delegera arbetsuppgifter.

 

Kommunicera mera

En öppen och ärlig dialog med såväl arbetsgivare som kollegor är essentiell för att skapa en lämplig arbetsbelastning och balans i livet. Om du hamnar i en situation där du känner att det är svårt att hinna med dina arbetsuppgifter bör du ta upp detta med din chef. Förklara vad du var påbörjat, vad du har planerat, när uppgifterna förväntas bli klara och när du kan ta dig an fler projekt.

 

Effektivisera arbetet

Trots att du prioriterar ditt arbete, planerar din tid och delegerar uppgifter till dina medarbetare kan det vara svårt att få tiden att räcka till. För att frigöra tid kan du med fördel använda dig av smarta systemlösningar som Blikk!

Med hjälp av Blikk har du möjlighet att samla företagets funktioner i ett sömlöst affärsflöde och därigenom minska administrationen samt skapa tid för viktigare uppgifter.

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Projektmetoder

BLOGG

Trender som formar framtidens arbetssätt

I en värld som präglas av snabb teknologisk utveckling är det viktigt att undersöka hur framtida arbetssätt tar form.

Jobba med projektplanering

BLOGG

Fem tips för att skapa en positiv arbetsplats

En inspirerande företagskultur kan öka trivseln bland dina medarbetare och öka företagets lönsamhet.

Återgå till arbete - normala rutiner

BLOGG

Gör mer, stressa mindre: Så ökar du effektiviteten på jobbet

Här hittar du tips som hjälper dig att öka effektiviteten och skapa tid för det som ligger dig varmast om hjärtat.