Avtal

Full avtalsöversikt med påminnelser

Spara pengar med enklare, bättre koll på avtal. Blikk Avtalshantering ger full kontroll och överblick över alla leverantörsavtal, kundavtal och interna avtal. Systemet förvarnar i god tid vilka avtal som ska omförhandlas, förlängas eller sägas upp.

Se filmen

Avtalsregister

Blikk avtalsregister samlar ditt företags alla interna och externa avtal så att du enkelt kan komma åt dem när du behöver dem.

Anteckningar

Med Blikk avtalshantering kan du lägga till egna anteckningar till de specifika avtalen, antingen för privat åtkomst eller för att hålla övriga behöriga personer uppdaterade med vad som sagts eller vad som ska göras.

Behörighetsstyrning

Genom systemets behörighetsstyrning ser ni till att rätt person har behörighet och tillgång till rätt avtal och information.

Dokument med versionshantering

Se till att samla alla dokument kopplat till avtalen på ett ställe, för enkel åtkomst. Blikks versionshantering ser dessutom till att du alltid sitter med det senaste dokumentet.

Bevakningsfunktion med påminnelse

Avtalsmängden växer snabbt i många verksamheter, och tillslut kan det vara svårt att ha en fullständig bild av de olika uppsägningstider och villkor som gäller för de olika avtalen. Då är det också lätt hänt att man missar ett uppsägningsdatum eller tillfälle till omförhandling och blir kvar i ytterligare en avtalsperiod.
Med Blikk avtalshantering ligger du hela tiden steget före och kan förekomma eventuella tillfällen till omförhandlingar och uppsägningsdatum i god tid, vilket på sikt sparar pengar för företaget.

Etikettfunktion för kategorisering och sök

Tagga dina avtal med etiketter för enkel kategorisering och sökbarhet.