Återbetalningspolicy

Inga krångliga avtal eller långa bindningstider

Återbetalningspolicy

Hos oss finns inga krångliga avtal eller långa bindningstider. Vi arbetar för våra kunder och det ligger i vårt intresse att säkerställa att våra kunder alltid känner sig tillfreds med den tjänst vi erbjuder.

Du kan således säga upp din prenumerationstjänst när helst du vill. Vi återbetalar dock ej redan inbetalt belopp.