Från kaos till ordning: Uppnå dina mål med en aktivitetsplan

Aktivitetsplan

En välstrukturerad och realistisk aktivitetsplan kan göra stor skillnad för ett projekt. Här hittar du konkreta tips som hjälper dig att skapa en framgångsrik aktivitetsplan för dina kommande projekt!

 

Därför bör du använda en aktivitetsplan

Aktivitetsplanen är en del av den övergripande projektplanen och används för att organisera alla aktiviteter som krävs för att slutföra ett projekt. Att använda en aktivitetsplan medför flera fördelar för såväl projektledare som teamet. Här har vi samlat några av dem:

 

Effektivare resursplanering

Genom att skapa en aktivitetsplan får du en god överblick av projektets olika faser. Något som i sin tur gör det enklare att fördela personal och utrustning på ett effektivt sätt, utan förvirring eller missförstånd.

 

Bättre riskhantering

Eftersom du får en god överblick av aktiviteterna blir det enkelt att identifiera projektets mest kritiska moment och prioritera dessa. Likaså kan du snabbt identifiera risker och göra en plan för hur de ska hanteras.

Läs mer: Tips för en lyckad riskhantering i dina projekt

 

Mer exakt tidsplanering

Genom att ange tidsramar och deadlines för varje aktivitet kan du skapa en realistisk tidsplan för projektet och undvika förseningar.

 

Så skapar du en aktivitetsplan

En aktivitetsplan bör sammanställas i ett tidigt skede av planeringsprocessen, då den hjälper till att skapa en struktur och plan för hur projektmålet ska uppnås. Planen bör utvecklas i samråd med teamet och andra intressenter för att säkerställa att den är realistisk och genomförbar.

För att skapa en aktivitetsplan gör du följande sätt:

 

Identifiera alla aktiviteter

Det första du bör göra är att identifiera och definiera alla uppgifter som krävs för att driva projektet från start till mål. Du bör även bestämma ett start- och slutdatum för respektive uppgift samt ange vem eller vilka som är ansvarig.

 

Sätt realistiska tidsramar

Det är viktigt att du sätter realistiska tidsramar för varje uppgift. Detta kan kräva att du tar hänsyn till faktorer som tillgängliga resurser, parallella projekt samt andra begränsningar som kan påverka projektet. Blanda gärna in de andra deltagarna och se om det finns projektanalyser som kan användas som beslutsunderlag.

 

Prioritera uppgifterna

När du väl har identifierat alla deluppgifter bör du prioritera dem. För detta kan du med fördel använda dig av Blikks uppgiftstavla, som bygger på den beprövade Kanban-metoden och gör det enkelt att anpassa och visualisera arbetsflödet utifrån era behov.

Tavlan fylls därefter med uppgiftskort som kan förses med start- och slutdatum, checklistor, etiketter och medlemmar. På så sätt blir det enkelt att driva projektet framåt och säkerställa att alla aktiviteter slutförs vid rätt tidpunkt.

Läs mer: Ta kontroll över din tid med en prioriteringsmatris

Uppgiftstavlor som bygger på Kanban-metoden

 

Övervaka och justera planen

Trots att man planerar alla aktiviteter in i minsta detalj kan det uppstå oförutsedda händelser som påverkar projektet. Du bör därför övervaka projektets framsteg med jämna mellanrum och justera aktivitetsplanen vid behov.

 

Underlätta arbetet med Blikk

Med Blikks projektverktyg får du full kontroll över företagets uppdrag. Du kan enkelt skapa överskådliga tavlor, checklistor och uppgifter som gör det enkelt att föra projekten framåt samt följa hur arbetet går enligt den uppsatta tidsplanen. När ett projekt är avslutat finns möjligheten att skapa rapporter som sammanfattar all viktig historik som behövs för att kunna göra en utförlig utvärdering.

Ekonomifunktionen gör det dessutom möjligt att jobba med budgetering samt följa upp utfallet genom att göra olika jämförelser mellan budget, utfall och det bokförda värdet.

Upptäck fördelarna med Blikk!

Våra kunder har ordet

”Blikk är lätt att använda! Vi har en hel del medarbetare med begränsad teknikvana, men även för dem går det bra att tidrapportera via Blikks mobilapp.”

– Henrik Haltorp, InduMate Karlstad, användare av Blikk Pro

”Efter implementeringen av Blikk har vi kunnat minska ner på antalet program, vilket har lett till stora tid- och kostnadsbesparingar.”

– Helena Wackt, Diem Ekonomibyrå, användare av Blikk Byrå

"Att kunna arbeta i ett sömlöst flöde med offerter, tidrapportering och ekonomisk uppföljning underlättar verkligen för oss."

– Christophe Mourou, Integration Design, användare av Blikk Pro

”Med Blikk sparar vi massor av värdefull tid. Vårt förra affärssystem var alldeles för tungarbetat och tidskrävande.”

– Maria Mogensen, Rockstore Engineering, användare av Blikk Business

”Tack vare Blikks partnerportal kan vi dela dokument och viktiga handlingar med våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt!”

– Nicklas Paulsson, Qrev, användare av Blikk Byrå

Relaterade artiklar

Projektmetoder

BLOGG

Riskanalys i projekt: En grundläggande guide

Här delar vi med oss av tips och metoder som hjälper dig att identifiera och bedöma riskerna i dina projekt.

Jobba med projektplanering

BLOGG

5 funktioner du bör kräva av ett verktyg för projektplanering

Vilka funktioner bör man egentligen kräva av ett digitalt projektplaneringsverktyg? Det reder vi ut här.

Projektplanering

BLOGG

Så skapar du en resursplan för dina projekt

Här berättar vi hur du gör en resursplan som säkerställer att dina projekt slutförs i rätt tid och inom uppsatt budget.