6 nycklar som gör en bra arbetsplats 2021

glada medarbetare

Tillit till varandra, oavsett titel. Och ledare som får medarbetarna att känna sig trygga. Det är nycklar till att bli en av Europas bästa arbetsplatser 2021, visar en stor undersökning.
– Vi tror på transparens för att skapa en arbetskultur som präglas av tillit, säger Kersti Bergström, vd för Blikk.

Varje år utses de bästa arbetsplatserna i Europa av globala analys- och konsultföretaget Great Place to Work, som 2020 utvärderade 1,5 miljoner medarbetares upplevelser på fler än 3 000 arbetsplatser i 19 europeiska länder.

Tillit krävs för att bli framgångsrik

Vilka är då nycklarna till en bra arbetsplats 2021, enligt den stora undersökningen?

Den viktigaste handlar om tillit. Att erbjuda en psykologiskt trygg miljö har aldrig varit så viktigt som idag för att få nöjda medarbetare och nå framgång resultatmässigt, visar rapporten. De bästa organisationerna är icke-hierarkiska, man känner förtroende för varandra oavsett titel och cheferna är transparenta och bra på att informera de anställda.

Läs mer: 7 tips för ökad trivsel på arbetsplatsen

Prestigelöshet och snabba beslutsvägar

Kersti Bergström är vd för snabbväxande affärssystemet Blikk i Piteå. Hon är övertygad om att företagskulturen hänger ihop med framgången.

– En kultur präglad av tillit skapar ett genuint driv och engagemang. På Blikk arbetar vi medvetet för att bibehålla och utveckla vår Blikk-anda som bygger på en platt organisation, förtroende, prestigelöshet och snabba beslutsvägar.

En viktig del i det arbetet är att ledningen löpande delar information med medarbetarna. Till exempel berättar Kersti Bergström varje månad om företagets ekonomiska resultat.

– Vi går igenom hur vi ligger till och planerar framåt. Jag tror att den här transparensen både skapar teamkänsla och förståelse för de beslut och prioriteringar vi gör.

Läs mer: Nöjda medarbetare resulterar i högre vinstmarginal

Belöning: Sex timmars arbetsdag

Att ge frihet under ansvar är en annan pusselbit för att bygga en framgångskultur med trygga, självständiga medarbetare, menar Kersti Bergström.

– Men ger man frihet måste man också bidra med tydlighet, därför är det viktigt att jobba med konkreta målsättningar både för individen och teamet som helhet. Vi jobbar dessutom efter en förmånstrappa, där våra gemensamma prestationer kopplas till förmåner som alla får ta del av i takt med att vi växer. Under sommaren kommer vi att införa sex timmars arbetsdag, som ett exempel. Full ledighet på klämdagar är ett mål framåt.

Blikks medarbetare har i de roller där det är möjligt, ha flexiblare arbetstider.
– Distansjobbet nu under pandemin fungerar väldigt bra, och de som vill kommer sannolikt att fortsätta jobba på distans ibland även efter pandemin.

Vill du bli en av oss? Läs mer här om Blikk och vad vi jobbar med

blikk-teamet

”Tydlig kommunikation är avgörande”

Great Place to Works undersökning visar också att sammansvetsade team som kommunicerar på ett bra sätt är en framgångsfaktor.

– Distansarbetet under pandemin har belyst hur avgörande det är med kontinuerliga avstämningar och tydlig kommunikation. Missnöje och missförstånd uppstår när kommunikationen brister, säger Kersti Bergström.

Blikk-medarbetarna jobbar i huvudsak på distans nu under pandemin och ses varje dag via Teams, där de också gör en personlig avstämning varje måndag: det här gjorde jag förra veckan, det här är veckans uppgifter, här är eventuella hinder.

De samarbetar – förstås – i sitt eget affärssystem i molnet. Till exempel tidrapporterar de med direkt koppling till Blikks uppgiftstavlor och använder projektplaneringsverktyget.

– Vår filosofi är att jobba i korta sprintar och synliggöra uppgifter som vi bockar av. Det ger överblick, delaktighet och det blir lätt att följa processerna. En digital samlingsplats och enkla, effektiva metoder för att samarbeta i molnet är A och O för ett företag idag. Dels för att bli lönsamt och dels för att locka duktiga medarbetare, säger Kersti Bergström.

Vill du veta mer om Blikk kan underlätta och effektvisera era arbetsprocesser? Kontakta oss för att boka en demo eller testa gratis här.  

Läs mer: Kommunikativt ledarskap – för dig som vill bli en bättre chef

Faktorer som skapar ett framgångsrikt företag

1. Tillit
Arbetskulturen präglas av tillit och det gäller alla anställda, oavsett titel. Man känner förtroende och ger varandra mandat och frihet under ansvar. Denna tillit skapar effektivitet: 92 procent av medarbetarna på de 125 bästa arbetsplatserna säger att de vill anstränga sig extra på jobbet.

2. Öppenhet
De bästa organisationerna är transparenta och icke-hierarkiska. Cheferna är öppna och ärliga och informerar på ett tydligt sätt om allt från utmaningar här och nu till företagets framtidsplaner.

3. Bra kommunikation
Sammansvetsade team och tajt kommunikation där man delar både framgångar och motgångar är en tydlig framgångsfaktor. Arbetsplatser som trots nedstängning och distansjobb lyckats få medarbetarna att kommunicera och samarbeta effektivt har fått ett försprång.

4. Schyst kultur
De anställda behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet och annat. Det är också avgörande att cheferna är bra på att lyssna och involvera alla medarbetare.

5 Möjlighet att jobba hemma
Cirka 85 procent av de bästa arbetsplatserna erbjöd de anställda att regelbundet jobba hemifrån redan före coronakrisen. De hade både tekniken och arbetsmetoderna på plats. Övriga har varit snabba med att skapa goda förutsättningar för distansjobb.

6 Möjlighet att jobba flexibelt
Arbetsplatser där man kan jobba flexibelt rapporterar om ökad arbetsmoral men också bättre fysisk och mental hälsa hos medarbetarna. Kortare arbetstid är uppskattat – till exempel kortare arbetsdagar på sommaren eller möjlighet att checka ut vid lunch på fredagar.

Källa: Great Place to Work som 2020 utvärderade 1,5 miljoner medarbetares upplevelser på fler än 3 000 arbetsplatser i 19 europeiska länder.

Vill du vara med på Blikks resa?

Vi är ständigt på jakt efter nya talanger som vill ansluta till vårt team. Spana in våra lediga tjänster – kanske finns det något som passar just dig!