Nyheter och uppdateringar i Blikk – november 2019

Version 2.2 av Blikk innehåller många förbättringar och utökad funktionalitet i bl a fakturering, order och rapportmodulerna.

Fler filtreringsmöjligheter i upparbetat

 • Under Upparbetat visas allt som har ett fakturerbart värde och därmed går att skapa en faktura på.
 • Upparbetat kan fördelas antingen efter kund (där kundens ordrar sedan visas i nästa steg) eller filtreras i ordervy så att alla ordrar listas. När du har gjort ditt urval väljer du sedan den kund/ordrar som fakturan ska skapas för. Du kommer då vidare till den vy där fakturaunderlaget skapas
 • Det finns även möjlighet att attestera tidregistreringar direkt från Upparbetat

Skapa fakturaunderlag med layouter och inställningar

Skapa dina egna fakturalayouter i Blikk. Varje gång du skapar ett nytt fakturaunderlag så kommer Blikk att föreslå den layout som du senast använde när du fakturerade en specifik kund.

 • Gör dina val och se fakturalayouten i realtid
 • Ändra layouten genom att fälla ner menyerna Fakturalayout och Inställningar ute till höger. Layouten på fakturaunderlaget förändras då i realtid allteftersom du gör dina val.
 • Tiden som finns på ett fakturaunderlag kan visas antingen grupperat efter aktivitet, artikel, person eller datum. Du kan även gruppera t ex tillägg, artiklar och summera kvitton och leverantörsfakturor.

Gör inställningar

Du kan även göra specifika inställningar som t ex:

 • Skriv ut allt som är rapporterat – Visar allt som är tidrapporterat på en order även om det inte påverkar priset ut mot kund, som till exempelvis vid en fastpris order.
 • Skriv ut Avser period till och med – Lägger till en text på fakturaunderlaget som visar vilket till och med datum som fakturan avser.
 • Dölj orderinformation – Döljer det fält som visar ordernummer och ordernamn.
 • Dölj artikelgrupper – Döljer alla rubriker på orderunderlaget, så som arbetade timmar, tillägg, resor & traktamente och artiklar.

Tidskalkyl på order

Fliken Tid inne på en order har fått ett nytt utseende. Inne på tidsfliken kan du välja att skapa en tidskalkyl för ordern.

 • Ange den totala kalkylen för ordern (per månad eller vecka), om du önskar kan du sedan gå vidare och fördela kalkylen per aktivitet och deltagare.
 • Under nedlagd tid ser du både fakturerad och arbetad tid

Skriv ut orderbekräftelse

Orderbekräftelser kan skrivas ut av behöriga (orderansvarig, ansvarig säljare, projektledare och administratör). Adressen som skrivs ut är densamma som den som har angivits på ordern.

Hantering av kundnummer

Kundnummer för dig med koppling till Fortnox eller Visma eEkonomi. Tidigare har det fungerat så att kunden skapas upp i ditt ekonomisystem i samband med att kunden faktureras via Blikk. I samband med den nya uppdateringen skapas kunden upp i ekonomisystemet så snart som den får ett kundnummer i Blikk. Om du manuellt skulle ange ett kundnummer som är upptaget i ekonomisystemet får du frågan om du vill ersätta informationen med den från Blikk.

Kundnumret kan anges inne på kundkortet, där du kan välja att skriva in önskat kundnummer eller så kan du hämta nästa lediga. Det är inget tvång att ge kunden kundnummer i detta skede, utan det går även att göra vid första fakturering (precis som tidigare).

Utökat rapportpaket

Vi har även adderat ett antal nya rapporter. Användare med en Total-licens har åtkomst till rapporterna.

 • Upparbetat vid angivet datum
 • Faktureringsöversikt inkl. upp- och nedskrivning av tid
 • Lönsamhet fastprisordrar
 • Användare; Information om användare, användare inställningar och anhöriglista användare

Analysverktyget (Blikk Pro)

Ny analys för att följa upp och mäta frånvaro.

Övriga uppdateringar

Fakturering
Se vilka användare som arbetar med modulen fakturering eller med samma fakturaunderlag för att undvika dubbletter

Tid & Kvitton
Töm-funktion på tillägg

Utökat kontaktsök
Kontaktsöket har utökats med bl a SNI-koder, omsättning, resultat och anställda. Användare i Blikk Byrå kan även söka på företagsform, räkenskapsår samt momsperiod.Min profil

Min profil 
Här kan användarna nu se vilken licens och behörighet de har

Mina uppgifter (Blikk Pro)
Kolumn för Inget datum flyttad längst till vänster för ökad tydlighet

Du kan se kompletta release notes här, vid frågor är du som alltid varmt välkommen att kontakta Blikk-supporten!

Upptäck fördelarna med Blikk!